Trang chủ » White Paper của Libra: Dự án Stablecoin dẫn đầu bởi Facebook

White Paper của Libra: Dự án Stablecoin dẫn đầu bởi Facebook

bởi Tun Tun
white paper libra

VIC News | Từ Hiệp hội Libra, phiên bản White Paper 2.0

Đặt vấn đề

Lưu ý cho độc giả: Sách trắng (White Paper) của Hiệp hội Libra đầu tiên được xuất bản vào tháng 6 năm 2019. Sách trắng mới của Hiệp hội này, được xuất bản vào tháng 4 năm 2020, dự định là một bản cập nhật độc lập liên quan đến các kế hoạch của Hiệp hội. Ngoài ra, các tài liệu kỹ thuật hỗ trợ cũng được xuất bản vào tháng 6 năm 2019 đã được chỉnh sửa hoặc thay thế.

Nhiệm vụ của Hiệp hội Libra là kích hoạt một hệ thống thanh toán toàn cầu đơn giản và tạo cơ sở hạ tầng tài chính trao quyền cho hàng tỷ người. Bước đầu tiên hướng tới việc tạo ra một hệ thống tài chính toàn diện và sáng tạo hơn đã bắt đầu vào tháng 6 năm 2019 với việc công bố dự án. Mục tiêu của chúng tôi là tạo nên một cuộc đối thoại hợp tác sớm trong hành trình này. Chúng tôi đã làm việc với các nhà quản lý, ngân hàng trung ương, các đại biểu cơ quan hành chính, các bên liên quan khác nhau trên khắp thế giới để xác định cách tốt nhất để kết nối công nghệ blockchain với các khung pháp lý. Những nỗ lực của chúng tôi nhằm tạo ra một hệ thống thanh toán Libra tích hợp thuận lợi với các chính sách tiền tệ và chính sách vĩ mô địa phương hoá (theo từng quốc gia) và bổ sung cho các loại tiền hiện có với chức năng mới, giảm đáng kể chi phí và các chương trình thúc đẩy bao gồm tài chính.

Hiệp hội đã thay đổi cách tiếp cận ban đầu của chúng tôi, nhiều sự bắt đầu của chúng tôi được truyền cảm hứng các dự án blockchain khác. Hiệp hội không mô phỏng các hệ thống khác, chúng tôi thúc đẩy cách tiếp cận sáng tạo trong việc sử dụng quản trị phân tán thông qua các Thành viên Hiệp hội và công nghệ phân tán, tạo ra một hệ thống mở và đáng tin cậy. Bằng cách thực hiện công việc tăng cường các hệ thống tài chính truyền thống khó xử lý để có thể lập trình, có thể tương tác và nâng cấp, chúng tôi hy vọng cho phép những người khác tận dụng những nỗ lực của chúng tôi để xây dựng các ứng dụng tài chính sáng tạo nhưng an toàn và phù hợp, có thể phục vụ mọi người. Chúng tôi đánh giá cao các cuộc thảo luận với các nhà hoạch định chính sách trên khắp thế giới, những người đã giúp chúng tôi hiểu các mối quan tâm chính để chúng tôi có thể tích hợp các cải tiến có thể hành động vào thiết kế hệ thống thanh toán Libra và vào kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn.

Sách trắng cập nhật này phác thảo công việc quan trọng mà chúng tôi đã thực hiện trên thiết kế hệ thống thanh toán Libra kể từ tháng 6 năm 2019. Bốn thay đổi chính đã được thực hiện để giải quyết các mối quan tâm pháp lý đáng được quan tâm cụ thể, mỗi vấn đề được đề cập ngắn gọn dưới đây và sau đó đi sâu hơn trong sách trắng cập nhật:

 1. Tạo các stablecoin được bảo chứng bởi các đơn vị tiền tệ pháp định vào rổ đồng tiền đa tiền tệ.
 2. Xây dựng hệ thống thánh toán Libra an toàn, phù hợp với khung pháp lý địa phương.
 3. Từ bỏ quá trình chuyển đổi trong tương lai sang một hệ thống không được phép (permissionless system) trong khi vẫn duy trì các đặc tính kinh tế quan trọng của nó.
 4. Chú trọng xây dựng tính an toàn và bảo mật cho Quỹ dự phòng Libra.

Thay đổi 1: Thêm các stablecoin được bảo chứng bởi các đơn vị tiền tệ pháp định

Mạng Libra hướng tới việc bổ sung các loại tiền tệ fiat, không cạnh tranh với tiền pháp định, một mối quan tâm chính với loại đa tiền tệ Libra Coin (≋LBR), khi nó có thể can thiệp vào chủ quyền tiền tệ và chính sách tiền tệ nếu mạng đạt đến quy mô đáng kể và một khối lượng lớn thanh toán nội bộ sử dụng ≋LBR. Do đó, chúng tôi đang gia tăng mạng lưới Libra bằng cách bảo chứng bằng các loại tiền tệ đơn lẻ ngoài ≋LBR, ban đầu bắt đầu với một số loại tiền tệ trong rổ ≋LBR được đề xuất (ví dụ: LibraUSD hoặc ≋USD, LibraEUR hoặc ≋EUR, LibraGBP hoặc ≋GBP, LibraSGD hoặc ≋SGD). Điều này sẽ cho phép người dân và doanh nghiệp ở các khu vực có đơn vị tiền tệ địa phương có các loại tiền tệ đơn lẻ trên mạng Libra tiếp cận trực tiếp với các stablecoin bằng các loại tiền pháp định. Mỗi stablecoin một loại tiền tệ sẽ được Quỹ Dự trữ hỗ trợ đầy đủ, bao gồm tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền và chứng khoán chính phủ ngắn hạn có mệnh giá bằng loại tiền đó. Chúng tôi hy vọng sẽ làm việc với các cơ quan quản lý, ngân hàng trung ương và các tổ chức tài chính trên toàn thế giới để mở rộng theo thời gian về số lượng stablecoin đơn lẻ trên mạng Libra. LBR sẽ không phải là một tài sản kỹ thuật số riêng biệt từ các đơn vị tiền tệ đơn lẻ. Theo sự thay đổi này, ≋LBR sẽ chỉ là một hỗn hợp kỹ thuật số của một số stablecoin đơn vị tiền tệ trên mạng Libra. Nó sẽ được xác định theo các trọng số danh nghĩa cố định, chẳng hạn như Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) được duy trì bởi Quỹ tiền quốc tế (IMF). LBR có thể được sử dụng như một đồng tiền thanh toán xuyên biên giới hiệu quả cũng như tùy chọn trung tính, ít biến động cho người dân và doanh nghiệp ở các quốc gia chưa có một loại tiền ổn định duy nhất trên mạng. Cách tiếp cận này có thêm lợi ích là cho phép mạng hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng trong nước hơn và cung cấp một lộ trình rõ ràng để tích hợp liền mạch các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) khi chúng có sẵn.

Thay đổi thứ 2: Tăng cường sự an toàn của hệ thống thanh toán Libra với khung tuân thủ mạnh mẽ

Mục tiêu của chúng tôi là phát triển một hệ thống được thiết kế để đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành đồng thời hỗ trợ thúc đẩy sự cởi mở, bao gồm lĩnh vực tài chính. Các biện pháp bảo vệ tích hợp cho phép mọi người và doanh nghiệp tin tưởng vào tính bảo mật và tính toàn vẹn của hệ thống thanh toán Libra. Hiệp hội đã kết hợp phản hồi từ các cơ quan quản lý và tiếp tục phát triển một khuôn khổ toàn diện về tuân thủ tài chính và quản lý rủi ro trên toàn mạng cũng như các tiêu chuẩn mạnh mẽ về phòng chống rửa tiền (AML), Kết hợp tài chính chống khủng bố (CFT), tuân thủ lệnh trừng phạt và phòng chống các hoạt động phi pháp. Điều này bao gồm việc thiết lập Chức năng thông minh tài chính (chức năng FIU) để giúp hỗ trợ và duy trì các tiêu chuẩn vận hành cho những người tham gia mạng. Mạng lưới Libra phân biệt giữa bốn loại người tham gia: (i) Đại lý được chỉ định; (ii) Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs, trực tiếp bao gồm sàn giao dịch và ví lưu ký) đã được đăng ký hoặc cấp phép như VASP trong khu vực tài phán thành viên của Lực lượng hành động tài chính (FATF) hoặc được đăng ký hoặc cấp phép tại khu vực tài phán thành viên của FATF và được phép để thực hiện các hoạt động VASP theo giấy phép hoặc đăng ký đó (VASP quy định); (iii) VASP đã hoàn thành quy trình chứng nhận được Hiệp hội phê duyệt (VASP được chứng nhận); và (iv) tất cả các cá nhân và tổ chức khác đang tìm cách giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ thông qua mạng Libra (Ví chưa được phân loại). Ví chưa được phân loại cho phép bao gồm tài chính, cạnh tranh rộng rãi và đổi mới có trách nhiệm và do đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra các dịch vụ cho các ngân hàng không được bảo lãnh và được bảo lãnh. Vì các hoạt động của họ có thể gây ra rủi ro lớn hơn, họ sẽ phải chịu sự cân bằng và giới hạn giao dịch. Ban đầu, mạng sẽ chỉ có thể truy cập được đối với các Đại lý được chỉ định và VASP được quy định trong khi Hiệp hội tiếp tục phát triển quy trình chứng nhận cho các VASP khác và khung tuân thủ của nó đối với các Ví chưa được phân loại dựa trên phản hồi nhận được từ các nhà quản lý. Hiệp hội dự định làm cho mạng có thể truy cập được vào các VASP được chứng nhận và Ví chưa được chứng nhận sau khi các khung tuân thủ có liên quan đã được hoàn thiện.

Thay đổi thứ 3: Cho phép chuyển đổi trong tương lai sang một hệ thống không được phép mà vẫn duy trì các đặc tính kinh tế quan trọng

Các nhà quản lý đưa ra các câu hỏi chu đáo về phạm kiểm soát đối với mạng Libra, cần có biện pháp chống lại những người tham gia chưa biết kiểm soát hệ thống và xóa bỏ các quy định tuân thủ chính. Chúng tôi tin rằng có thể sao chép các đặc tính kinh tế quan trọng của hệ thống không được phép thông qua một thị trường cạnh tranh mở, minh bạch và cạnh tranh cho các dịch vụ và quản trị mạng, trong khi kết hợp sự siêng năng mạnh mẽ của các Thành viên và trình xác nhận vốn có với một hệ thống được phép.

Thay đổi 4: Chú trọng tính bảo mật và an toàn trong thiết kế Quỹ dự trữ Libra

Chúng tôi đã có các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với các cơ quan quản lý về cách xử lý các tình huống cực đoan – đặc biệt là, Quỹ dự phòng sẽ hoạt động trong các tình huống khẩn cấp hoặc thực thi các biện pháp bảo vệ người nắm giữ Libra Coin. Chúng tôi đã kết hợp các chiến lược trong thiết kế và cấu trúc của Quỹ dự phòng, dựa trên các phương pháp tiếp cận trong các hệ thống khác. Quỹ dự phòng sẽ nắm giữ các tài sản ngắn hạn, rủi ro tín dụng thấp và thanh khoản cao. Đồng thời, hệ thống duy trì một bộ đệm vốn.

Sách trắng Libra cập nhật này ghi lại sứ mệnh và cơ chế hỗ trợ hệ thống thanh toán Libra trong khi tìm cách cung cấp chi tiết hơn về các lĩnh vực quan trọng. Hơn nữa, chúng tôi hy vọng tài liệu này ra cơ hội xây dựng quan hệ đối tác công tư rộng lớn hơn với các mục tiêu chung là thúc đẩy hiệu quả thanh toán toàn cầu và mở rộng bao gồm lĩnh vực tài chính.

Giới thiệu

Sự ra đời của Internet và băng thông rộng di động đã trao quyền cho hàng tỷ người trên toàn cầu, cung cấp quyền truy cập kho kiến ​​thức và thông tin của thế giới, truyền thông có độ chính xác cao và một loạt các dịch vụ tiện lợi hơn, chi phí thấp hơn. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh $40 mọi người đã có thể dử dụng các dịch này bất kỳ đâu trên thế giới.

Dù vậy, một lượng lớn dân số thế giới bị bỏ lại phía sau, khoảng 1,7 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu vẫn nằm ở ngoài hệ thống tài chính, họ không có quyền truy cập vào ngân hàng truyền thống, mặc dù một tỷ có điện thoại di động và gần nửa tỷ trong đó có thể truy cập internet. Đối với số đông, các bộ phận của hệ thống tài chính trông giống như các mạng viễn thông tiền Internet. 20 năm trước, giá trung bình để gửi tin nhắn văn bản ở châu Âu là 16 xu cho mỗi tin nhắn. Giá cao nhưng đều giống nhau đối với mọi người. Ngày nay, những người có ít tiền trả nhiều hơn cho các dịch vụ tài chính. Thu nhập khó kiếm được bị “xói mòn” bởi các khoản phí, từ kiều hối và chi phí chuyển khoản đến thấu chi và phí ATM.

Blockchains có một số thuộc tính duy nhất có khả năng giải quyết một số vấn đề về khả năng tiếp cận và khả năng tin cậy. Blockchain có thể tạo nên giải pháp toàn vẹn mới, bao gồm:

 • Hệ thống quản trị phân tán, đảm bảo rằng không có thực thể nào kiểm soát mạng; truy cập mở, cho phép bất cứ ai có kết nối internet tham gia
 • Bảo mật thông qua mật mã, bảo vệ tính toàn vẹn của các quỹ.

Nhưng các hệ thống blockchain hiện tại vẫn chưa đạt được sự chấp nhận chính thống. Ứng dụng của các loại tiền tệ dựa trên blockchain đang bị cản trở bởi tính biến động và thiếu khả năng mở rộng. Điều này khiến chúng trở thành phương tiện trao đổi kém.

Chúng tôi tin rằng có thể kết hợp các khía cạnh tốt nhất của công nghệ blockchain với khung pháp lý. Xây dựng các yêu cầu tuân thủ nhất định ở cấp độ giao thức Libra có thể cải thiện hiệu quả của các chương trình như phòng ngừa các hoạt động bất hợp pháp hoặc Chống rửa tiền (AML), Kết hợp tài chính chống khủng bố (CFT) và tuân thủ lệnh trừng phạt. Các nhà phát triển, thương nhân và người tiêu dùng được hưởng lợi từ sự tuân thủ và bảo mật được tích hợp trong mạng lưới Libra. Đổi mới công nghệ được thực hiện với sự hợp tác của ngành tài chính, bao gồm các nhà quản lý và chuyên gia trong nhiều ngành công nghiệp, là cách duy nhất để đảm bảo rằng một khuôn khổ bền vững, an toàn và đáng tin cậy làm nền tảng cho hệ thống mới này. Và cách tiếp cận này có thể mang lại một bước nhảy vọt về phía hệ thống tài chính toàn cầu với chi phí thấp hơn, dễ tiếp cận hơn, kết nối hơn.

Cơ hội

Khi chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình này cùng nhau, chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chia sẻ niềm tin của chúng tôi để sắp xếp cộng đồng và mạng lưới xung quanh sáng kiến ​​này, bởi chúng tôi tin rằng:

 • Nhiều người hơn nên có quyền truy cập vào các dịch vụ tài chính.
 • Mọi người có quyền kiểm soát thành quả lao động hợp pháp của họ.
 • Các mạng thanh toán toàn cầu, mở, giải quyết tức thì và chi phí thấp tạo ra các cơ hội kinh tế to lớn và nhiều thương mại trên toàn thế giới.
 • Mọi người sẽ ngày càng tin tưởng các hình thức quản trị phân tán.
 • Một mạng lưới thanh toán có thể tương tác mở và rộng nên được thiết kế và quản lý với các tiêu chuẩn tuân thủ cao.
 • Chúng ta có trách nhiệm giúp thúc đẩy sự phát triển bao gồm lĩnh vực tài chính, hỗ trợ các chủ thể hợp pháp và liên tục duy trì tính toàn vẹn của hệ thống thanh toán.

Hệ thống thanh toán Libra

Thế giới cần một hệ thống thanh toán đáng tin cậy và có thể tương tác, có thể thực hiện theo lời hứa “tiền của Internet”. Bảo mật tài sản tài chính của bạn trên thiết bị di động nên đơn giản và trực quan. Di chuyển tiền hợp pháp trên toàn cầu dễ dàng và hiệu quả về chi phí – và thậm chí an toàn và an toàn hơn so với gửi tin nhắn hoặc chia sẻ ảnh, bất kể bạn đang ở đâu, làm gì, hoặc bao nhiêu bạn kiếm được. Đổi mới sản phẩm mới và bổ sung thêm các rào cản thấp hơn để truy cập và tạo điều kiện thanh toán không bị tốn kém cho nhiều người hơn.

Bây giờ là lúc để tạo ra một loại cơ sở hạ tầng kỹ thuật số mới được xây dựng trên nền tảng của công nghệ blockchain. Sứ mệnh của Libra là cho phép một hệ thống thanh toán toàn cầu đơn giản và cơ sở hạ tầng tài chính trao quyền cho hàng tỷ người. Dự án Libra sẽ được tạo thành từ ba phần, tạo ra một hệ thống tài chính toàn diện hơn:

 • Một blockchain an toàn, có thể mở rộng và đáng tin cậy là xương sống công nghệ của hệ thống thanh toán.
 • Tiền xu Libra (Libra Coin) được hỗ trợ bởi Quỹ dự trữ Libra, được bảo chứng bằng tiền hoặc các khoản tương đương tiền và trái phiếu chính phủ ngắn hạn.
 • Quản trị bởi Hiệp hội Libra độc lập và công ty con Libra Networks, được giao nhiệm vụ phát triển và vận hành hệ thống thanh toán.


Hệ thống thanh toán Libra được xây dựng trên Blockchain Libra. Bởi vì nó nhằm giải quyết đối tượng toàn cầu, phần mềm triển khai blockchain Libra là nguồn mở – được thiết kế để bất kỳ ai cũng có thể xây dựng trên đó và hàng tỷ người có thể phụ thuộc vào nhu cầu tài chính của họ.

Hãy tưởng tượng một hệ thống thanh toán mở, có thể tương tác mà các nhà phát triển và tổ chức xây dựng để giúp mọi người và doanh nghiệp nắm giữ và chuyển tiền Libra Coins để sử dụng hàng ngày. Với sự phổ biến của điện thoại thông minh và dữ liệu không dây, ngày càng có nhiều người truy cập trực tuyến và sẽ có thể truy cập hệ thống thanh toán Libra. Để cho phép mạng Libra đạt được tầm nhìn này theo thời gian, Blockchain Libra đã được xây dựng từ đầu để ưu tiên khả năng mở rộng, bảo mật, hiệu quả trong lưu trữ và thông lượng, cũng như khả năng thích ứng trong tương lai.

Hệ thống thanh toán Libra sẽ hỗ trợ các đơn vị tiền tệ đơn lẻ (ví dụ: ≋USD, ≋EUR, ≋GBP, v.v.) và một loại tiền đa tiền tệ (≋LBR), mà chúng ta gọi chung là Libra Coin. Libra Coin sẽ cần được chấp nhận ở nhiều nơi và dễ dàng tiếp cận bởi người dùng. Mọi người cần có niềm tin rằng họ có thể sử dụng Libra Coins và giá trị của chúng sẽ vẫn tương đối ổn định theo thời gian. Để thực hiện điều này, mỗi đơn vị tiền tệ đơn lẻ sẽ được Dự trữ với tỷ lệ 1: 1. Mỗi ≋LBR, là tổng hợp của các stablecoin đơn vị tiền tệ được hỗ trợ 1: 1 được hỗ trợ bởi mạng Libra, thừa hưởng sự hỗ trợ và ổn định của các stablecoin đó. Quỹ dự phòng Libra sẽ được quản lý để bảo tồn giá trị của Libra Coin theo thời gian.

Hiệp hội là một tổ chức thành viên độc lập có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Mục đích của Hiệp hội là phối hợp và cung cấp một khung ra quyết định quản trị cho mạng lưới Libra và Quỹ dự phòng, giám sát hoạt động và sự phát triển của hệ thống thanh toán Libra, tạo điều kiện cung cấp dịch vụ trên Blockchain Libra một cách an toàn và tuân thủ và thiết lập hoạt động tài trợ xã hội để hỗ trợ hòa nhập tài chính.

Thành viên của Hiệp hội bao gồm các doanh nghiệp đa dạng lĩnh vực và ở nhiều vị trí và các tổ chức phi lợi nhuận.

Mặc dù, Facebook đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra Hiệp hội và Libra Blockchain, nhưng họ không có quyền đặc biệt trong Hiệp hội. Vào ngày 14 tháng 10 năm 2019, các Thành viên Hiệp hội ban đầu đã ký vào Điều lệ Hiệp hội. Điều này đánh dấu sự chính thức hóa của Hội đồng Hiệp hội, bao gồm một đại diện cho mỗi tổ chức Thành viên. Thiết lập được thiết kế để đảm bảo rằng mỗi Thành viên có các đặc quyền và nghĩa vụ như bất kỳ Thành viên nào khác. Ngoài ra, Hội đồng đã bầu ra một ban giám đốc gồm 05 thành viên để thực hiện việc quản lý hàng ngày và đại diện của Hiệp hội.

Blockchain Libra

Blockchain Libra là một nền tảng cho các dịch vụ tài chính, là một hệ thống thanh toán toàn cầu hoàn toàn mới đáp ứng nhu cầu tài chính hàng ngày của hàng tỷ người. Thông qua quá trình đánh giá các tùy chọn hiện có, một blockchain mới đã được xây dựng dựa trên ba yêu cầu sau:

 • Có khả năng mở rộng tới hàng tỷ tài khoản với thông lượng giao dịch cao, độ trễ thấp và hệ thống lưu trữ có dung lượng cao, hiệu quả.
 • Độ bảo mật cao đảm bảo an toàn cho các nguồn tiền và dữ liệu tài chính.
 • Hệ thống linh hoạt nhằm tiếp cận nhanh chóng với sự đổi mới trong tương lai của các dịch vụ tài chính.

Ngay từ đầu, Blockchain Libra được thiết kế với mục đích giải quyết 3 yêu cầu trên một cách toàn diện và xây dựng dựa trên bài học từ những dự án và nghiên cứu hiện hành – là sự kết hợp hoàn hảo của các phương pháp tiếp cận đổi mới và phương pháp kỹ thuật đã được thừa nhận. Phần tiếp theo sẽ nhấn mạnh đến 3 quyết định liên quan tới Libra Blockchain:

 1. Thiết kế và sử dụng ngôn ngữ lập trình Move.
 2. Sử dụng cơ chế đồng thuận Byzantine Fault Tolerant (BFT).
 3. Thông qua và lặp lại các cấu trúc dữ liệu blockchain đã được chấp nhận rộng rãi.

Thiết kế và sử dụng ngôn ngữ lập trình Move

Move là một ngôn ngữ lập trình mới dùng để thực hiện nguyên lý giao dịch tùy chỉnh và các hợp đồng thông minh trên Libra Blockchain. Đưa ra mục tiêu cốt lõi: một ngày phục vụ hàng tỷ người, Move được Hiệp hội Libra thiết kế với ưu tiên hàng đầu là đảm bảo tính an toàn và bảo mật. Move đưa ra những hiểu biết sâu sắc về các sự cố bảo mật đã xảy ra với các hợp đồng thông minh từ trước đến nay và tạo ra một ngôn ngữ mới giúp viết mã dễ dàng hơn, đồng thời cũng đáp ứng được hết ý định của tác giả, do đó đã giảm được nguy cơ mắc các lỗi không mong muốn hoặc các sự cố về bảo mật. Cụ thể, Move được thiết kế để ngăn chặn tài sản bị nhân bản. Nó có tác dụng làm cho các “resource types” – các loại tài sản kỹ thuật số ràng buộc có cùng thuộc tính, có chức năng như các tài sản vật lý: mỗi tài nguyên có một chủ sở hữu duy nhất, chỉ có thể được sử dụng một lần và bị hạn chế tạo tài nguyên mới.

Ngôn ngữ Move cũng có vai trò quan trọng trong việc đưa ra các bằng chứng tự động cho biết các giao dịch đã thỏa mãn được các thuộc tính cụ thể nào đó, chẳng hạn như yêu cầu giao dịch thanh toán chỉ thay đổi số dư của người trả và người nhận. Việc ưu tiên các tính năng này đã giúp Move trở thành công cụ hữu hiệu trong việc đảm bảo an toàn cho Libra Blockchain. Move cho phép định nghĩa dễ dàng và an toàn các yếu tố cốt lõi của mạng lưới Libra, chẳng hạn như chuyển khoản thanh toán và quản lý các nút xác thực. Cuối cùng, Move cũng là một cách mà các cơ chế tuân thủ như: các cơ chế hỗ trợ tuân thủ Quy định về Du lịch hoặc cơ chế sàng lọc phê chuẩn điều khoản ở các cấp độ, sẽ được tích hợp vào mạng lưới Libra.

Hiệp hội cam kết thực hiện đánh giá thích đáng và kiểm soát rủi ro cho các hợp đồng thông minh. Ở thời điểm ban đầu, chỉ những hợp đồng thông minh được Hiệp hội phê duyệt và được công bố mới có thể tương tác trực tiếp với hệ thống thanh toán Libra. Tuy nhiên theo thời gian, Hiệp hội sẽ khám phá các biện pháp kiểm soát phù hợp để cho phép các bên thứ ba xuất bản hợp đồng thông minh.

Sử dụng cơ chế đồng thuận Byzantine Fault Tolerant (BFT)

Để tạo điều kiện thuận lợi cho giao ước giữa tất cả các nút xác thực trên sổ cái của các giao dịch, Libra Blockchain đã áp dụng phương pháp BFT bằng cách sử dụng giao thức đồng thuận Libra Byzantine Fault Tolerance (LibraBFT). Cách tiếp cận này thực hiện ba mục tiêu quan trọng. Đầu tiên, nó xây dựng được sự tin cậy trong mạng lưới vì các giao thức đồng thuận BFT được thiết kế hoạt động chính xác ngay cả khi 1/3 nút xác thực của mạng lưới bị xâm phạm hoặc bị lỗi. Thứ hai, lớp giao thức đồng thuận này tạo ra mạng lưới có thông lượng giao dịch cao, độ trễ thấp và cách tiếp cận đồng thuận với năng lượng hiệu quả hơn so với “proof of work” đã được sử dụng ở các blockchain khác. Và thứ ba, giao thức LibraBFT có thể mô tả rõ ràng tính chất xác định của các giao dịch, vì vậy khi người tham gia nhìn thấy xác nhận giao dịch từ một đại biểu xác nhận, họ có thể chắc chắn rằng giao dịch đã được hoàn tất.

Tính bảo mật của BFT phụ thuộc vào chất lượng của các trình xác nhận, do đó Hiệp hội sẽ thực hiện thẩm định đối với các trình xác nhận sắp tới. Mạng lưới Libra được thiết kế với cách tiếp cận đầu tiên về bảo mật, không gian mạng tinh vi và tránh các cuộc tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng. Mạng lưới được cấu trúc để tăng cường sự chắc chắn rằng các phần mềm được hoạt động bởi các trình xác nhận, bao gồm các kỹ thuật đòn bẩy như tách mã quan trọng (a “trusted computing base”), các phương pháp cải tiến để kiểm tra thuật toán đồng thuận và quản lý cẩn thận các phụ thuộc. Cuối cùng, Libra Networks sẽ xác định các chính sách và quy trình để cấu hình lại Blockchain Libra trong trường hợp có lỗi nghiêm trọng hoặc cần nâng cấp. Ngoài việc được thiết kế để đảm bảo phục hồi hệ thống an toàn trong những trường hợp này, cơ chế đồng thuận BFT còn có tác dụng ngăn chặn các cuộc tấn công, nhất là khi những kẻ tấn công biết rằng hành động của chúng có thể bị chống lại.

Thông qua và lặp lại các cấu trúc dữ liệu blockchain đã được chấp nhận rộng rãi

Để lưu trữ an toàn các giao dịch, dữ liệu trên Libra Blockchain sẽ được bảo vệ bởi cây Merkle – cấu trúc dữ liệu được sử dụng bởi các blockchain khác cho phép phát hiện bất kỳ thay đổi nào của các dữ liệu hiện có. Không giống như các dự án blockchain trước đây, chỉ coi blockchain là tập hợp các khối giao dịch, Libra Blockchain là cấu trúc dữ liệu duy nhất ghi lại lịch sử giao dịch và trạng thái giao dịch theo thời gian. Việc này giúp đơn giản hóa hoạt động ứng dụng truy cập vào blockchain, tạo ra một khung hợp nhất cho phép đọc dữ liệu từ bất kỳ thời điểm nào để xác minh tính toàn vẹn của dữ liệu đó.

Một trong những kết quả mà Libra Blockchain mang lại khi được thiết kế theo các tiêu chí trên là cung cấp tính xác minh công khai, nghĩa là bất kỳ ai (người xác nhận, Libra Networks, Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), cơ quan thực thi pháp luật hoặc bất kỳ bên thứ ba nào) đều có thể kiểm tra độ chính xác của tất cả các hoạt động. Giao dịch sẽ được ký bằng mật mã để ngay cả khi tất cả các trình xác nhận bị xâm phạm, thì không có giao dịch giả mạo nào từ các địa chỉ có khóa chữ ký an toàn được chấp nhận như đã cam kết. Thiết kế tương thích với quản lý khóa phần cứng và lưu trữ ngoại tuyến các khóa mật mã có giá trị cao.

Ngoài ra, thiết kế của Libra Blockchain cũng hỗ trợ phương pháp quyền riêng tư – tính đến sự đa dạng của những người tham gia trong mạng lưới. Hiệp hội giám sát sự phát triển của giao thức và mạng lưới Libra Blockchain, đồng thời liên tục đánh giá các kỹ thuật mới để tăng cường tuân thủ quyền riêng tư trên blockchain nhưng vẫn phù hợp với pháp lý hiện hành.

Để biết thêm chi tiết, bạn có thể đọc bài viết kỹ thuật trên Libra Blockchain. Thông tin chi tiết cũng có sẵn trên ngôn ngữ lập trình Move và giao thức đồng thuận LibraBFT. Hiệp hội đã sớm mở nguồn một bản xem trước của testnet Libra, với tài liệu đi kèm. Testnet vẫn đang được phát triển và API có thể sẽ được thay đổi. Kể từ tháng 6 năm 2019, tiến độ hoạt động sẽ được báo cáo trong các bài đăng blog định kỳ và cập nhật lộ trình của Hiệp hội. Hiệp hội cam kết hoạt động công khai trong cộng đồng và hy vọng đọc giả sẽ tiếp tục theo dõi, xây dựng và cung cấp phản hồi.

Lợi ích kinh tế và quỹ dự trữ Libra Reserve

Hiệp hội Libra đã tung ra một tài liệu nêu lên quan điểm vận hành của Quỹ dự trữ Libra Reserve, tài liệu được đưa ra để minh chứng cho những quan điểm hoạt động hơn là việc chia sẻ lộ trình hoàn thành của dự án. Kể từ tháng 6 năm 2019, Hiệp hội Libra đã có nhiều cuộc gặp gỡ với các tổ chức, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách và nhiều học giả khác để tìm hiểu về các mối lo ngại xoay quanh mạng lưới Libra, cùng với đó là tích hợp các cải tiến có thể hiện thực hóa vào thiết kế kinh tế của mạng lưới. Những cuộc tham vấn và các cuộc họp trên khắp thế giới như vậy có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc thông báo định hướng hoạt động của Hiệp hội. Và đặc biệt, trong quá trình này, Hiệp hội Libra đánh giá rất cao hoạt động của nhóm G7, nhóm đã làm việc vô cùng kỹ lưỡng và chu đáo trong việc hoàn thành stablecoin. Không những thế, báo cáo của Hiệp hội cũng giải quyết được những nghi ngờ còn đang vướng mắc và đưa ra các thách thức dài hạn có thể sẽ xảy ra trong tương lai.

Một trong những mối lo ngại chính đã được chia sẻ là Libra Coin (≋LBR) đa tiền tệ rất có thể sẽ can thiệp vào chủ quyền tiền tệ và chính sách tiền tệ nếu mạng lưới đạt đến quy mô đáng kể ở một quốc gia (ví dụ, ≋LBR trở thành đồng tiền thay thế cho tiền tệ nội địa). Điều này là không thể vì ≋LBR phơi nhiễm rủi ro ngoại hối cho người nắm giữ coin trong các giao dịch nội địa và việc sử dụng ≋LBR có thể bị hạn chế, chẳng hạn như việc kiểm soát ngoại hối – một trong những vấn đề Hiệp hội rất coi trọng.

Mạng lưới Libra được thiết kế để trở thành một hệ thống thanh toán chi phí thấp và có thể truy cập toàn cầu – là một loại tiền điện tử bổ sung chứ không phải thay thế cho các loại tiền tệ trong nước. Duy trì giá trị và ổn định tiền tệ là 2 vấn đề mà các khu vực công vẫn luôn nỗ lực thực hiện trong phạm vi độc quyền của mình. Do đó, Hiệp hội đang mở rộng mạng lưới Libra bao gồm nhiều loại tiền tệ đơn lẻ (ví dụ: ≋USD, ≋EUR, GBP, v.v.) và lên kế hoạch gia tăng số lượng đơn vị tiền tệ stablecoin (đơn vị tiền tệ bình ổn giá) theo thời gian. Những điều này cho phép hàng loạt trường hợp giao dịch trong nước được thực hiện bằng việc cung cấp cho mọi người và doanh nghiệp khả năng giao dịch bằng stablecoin có mệnh giá ngang với đồng tiền riêng của họ. Mỗi đơn vị tiền tệ stablecoin sẽ được bảm đảm bởi Reserve bằng tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền và chứng khoán chính phủ trong ngắn hạn với mệnh giá tương đương với loại tiền tệ của quốc gia phát hành stablecoin. Đơn vị tiền tệ stablecoin sẽ chỉ được đúc và đốt để đáp ứng nhu cầu thị trường cho đồng tiền đó. Do sự hỗ trợ 1: 1 của mỗi đồng tiền, cách tiếp cận này sẽ không dẫn đến việc tạo ra tiền ròng mới.

Hiệp hội tin rằng phương pháp này có thể giảm chi phí và kích hoạt chức năng mới đồng thời mang lại sự linh hoạt và kiểm soát tối đa cho các ngân hàng trung ương về cách sử dụng hệ thống thanh toán Libra ở quốc gia của họ.

Ban đầu, Hiệp hội dự kiến ​​sẽ cung cấp một số lượng nhỏ đơn vị tiền tệ stablecoin dựa trên sự hiện diện của các thị trường chứng khoán chính phủ an toàn, có tính thanh khoản cao với các loại tiền tệ có liên quan. Hiệp hội Libra hy vọng sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý, ngân hàng trung ương và các tổ chức tài chính trên thế giới để mở rộng số lượng đơn vị tiền tệ stablecoin sẵn có trên mạng lưới Libra theo thời gian và khám phá các yêu cầu kỹ thuật, vận hành, pháp lý để có quyền giám sát trực tiếp cùng các tổ chức này. Đặc biệt, nếu việc áp dụng mạng lưới trong một khu vực không có một đơn vị tiền tệ duy nhất tạo ra mối lo ngại về việc thay thế tiền tệ, thì Hiệp hội có thể làm việc với ngân hàng trung ương và cơ quan quản lý có liên quan để tạo ra một stablecoin trên mạng Libra. Hiệp hội hoan nghênh những ý kiến phản hồi đưa ra phương thức giúp stablecoin trở thành công cụ hỗ trợ các chính sách vĩ mô và chính sách tiền tệ địa phương.

Đối với các quốc gia không có đơn vị tiền tệ stablecoin trên mạng lưới Libra, Hiệp hội tin rằng ≋LBR là một đồng tiền thay thế trung tính và ít biến động, đảm bảo người dùng ở những quốc gia này có thể hưởng được lợi ích từ việc truy cập mạng lưới và bao gồm cả việc gia tăng tài chính. Trong bối cảnh này, ≋LBR có thể hoạt động như một đồng tiền thanh toán trong các giao dịch xuyên biên giới, người dân và doanh nghiệp có thể chuyển đổi ≋LBR mà họ nhận được thành tiền địa phương để chi tiêu cho các loại hàng hóa và dịch vụ thông qua các nhà cung cấp dịch vụ tài chính trung gian. Ví dụ, hãy xem xét một người dùng Libra ở Mỹ muốn gửi tiền cho gia đình của họ ở một quốc gia khác. Người gửi ở Mỹ có thể sẽ sử dụng ≋USD làm Libra Coin mặc định của họ để thực hiện chuyển khoản. Nếu người nhận sống ở một khu vực có đơn vị tiền tệ stablecoin khác trên mạng lưới Libra, người gửi có thể chuyển sang đơn vị tiền tệ stablecoin đó để gửi hoặc người nhận có thể chuyển đổi ≋USD nhận được sang stablecoin đó, hoặc thậm chí là đổi thành tiền nội tệ thông qua các nhà cung cấp dịch vụ tài chính trung gian – cung cấp một tùy chọn đơn giản và thuận tiện để người nhận truy cập và sử dụng tiền. Nếu không có sẵn một loại tiền stablecoin nào, việc chuyển tiền cũng có thể được thực hiện bằng ≋LBR. Tương tự, người nhận có thể chuyển đổi ≋LBR thành tiền địa phương của họ thông qua nhà cung cấp dịch vụ tài chính trung gian để mua hàng hóa và dịch vụ bằng loại tiền đó. Mạng lưới Libra sẽ không tự cung cấp, ghi lại hoặc giải quyết chuyển đổi giữa Libra Coins và tiền tệ fiat hoặc các tài sản kỹ thuật số khác; thay vào đó, như đã lưu ý, mọi chức năng trao đổi như vậy sẽ được thực hiện bởi các nhà cung cấp dịch vụ tài chính trung gian. Bất kể khu vực nào, Hiệp hội đều yêu cầu tất cả Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (Virtual Asset Service Providers – VASP, ví dụ như sàn giao dịch tiền tệ có địa chỉ trên Libra Blockchain để giữ và chuyển tiền Libra) tuân thủ đầy đủ tất cả các giới hạn ngoại hối hiện hành và kiểm soát vốn theo trình tự để giảm thiểu rủi ro thay thế tiền tệ.

Hơn nữa, Hiệp hội Libra cũng hy vọng là khi các ngân hàng trung ương phát triển các loại tiền kỹ thuật số (CBDCs), thì các CBDCs này có thể được tích hợp trực tiếp với mạng lưới Libra, nhờ đó các các ngân hàng có thể trực tiếp quản lý các Reserves liên đới, giảm thiểu được rủi ro tín dụng và lưu ký. Ví dụ, nếu một ngân hàng trung ương phát triển một đại diện kỹ thuật số của đồng đô la Mỹ, euro hoặc bảng Anh, Hiệp hội có thể thay thế đơn vị tiền tệ stablecoin hiện hành bằng CBDC.

Các đơn vị tiền tệ stablecoin đơn giản hóa việc thiết kế ≋LBR. ≋LBR có thể được triển khai như một hợp đồng thông minh tổng hợp các đơn vị tiền tệ stablecoin bằng cách sử dụng các trọng số danh nghĩa cố định (ví dụ: ≋USD 0,50, ≋EUR 0,18, ≋GBP 0,11, v.v.). Cách tiếp cận này đối với thiết kế ≋LBR tương tự như cách sử dụng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (International Monetary Fund  – IMF) trong Quyền rút vốn đặc biệt (Special Drawing Rights  – SDR). Bởi vì ≋LBR bao gồm một lượng đơn vị tiền tệ stablecoin cố định được hỗ trợ bởi mạng lưới, đồng thời ≋LBR cũng nhận được sự ủng hộ đẩy đủ của Quỹ dự trữ tài sản hỗ trợ cho mỗi loại đơn vị tiền tệ stablecoin.

Để hạn chế những lo ngại về việc Hiệp hội cập nhật trọng số ≋LBR một cách đơn phương, Hiệp hội hoan nghênh sự giám sát và kiểm soát thành phần giỏ (bao gồm cả tiền tệ và trọng số tương ứng) bởi một nhóm các nhà quản lý và ngân hàng trung ương hoặc một tổ chức quốc tế (ví dụ IMF ) dưới sự hướng dẫn của cơ quan giám sát chính của Hiệp hội: Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (Swiss Financial Market Supervisory Authority – FINMA).

Tuy nhiên, các đơn vị tiền tệ stablecoin rất có thể sẽ tăng thêm độ phức tạp cho ví tiền điện tử, sàn giao dịch và các nhà cung cấp giải pháp thương mại. Ví dụ: các sàn giao dịch sẽ cần duy trì đủ thanh khoản trên nhiều tài sản kỹ thuật số thay vì chỉ một. Ví tiền sẽ cần xử lý các trường hợp sử dụng tiền tệ chéo, chẳng hạn như gửi kiều hối, mặc dù Hiệp hội hy vọng mọi người sẽ mặc định sử dụng đơn vị tiền tệ stablecoin trong nước (nếu có), một số loại đơn vị tiền tệ stablecoin khác (ví dụ: ≋USD, ≋EUR, ≋GBP, v.v.) hoặc có thể sử dụng chính ≋LBR.

Mạng lưới Libra hỗ trợ các sàn giao dịch xuyên biên giới bằng cách mở rộng chức năng của các loại tiền tệ fiat dưới sự quản lý và kiểm soát thích đáng của các ngân hàng trung ương. Theo cách tiếp cận mới này, Hiệp hội Libra tìm cách giảm bớt những lo ngại xung quanh chủ quyền tiền tệ, giúp mở ra các khoản thanh toán và sản phẩm tài chính dễ tiếp cận hơn cho người dân và doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Quỹ dự trữ Libra Reserve yếu tố bảo hộ

Mục tiêu chính của thiết kế kinh tế cho mạng lưới Libra là xây dựng niềm tin vào một phương thức thanh toán hiệu quả. Mỗi stablecoin trên mạng Libra sẽ được hỗ trợ hoàn toàn bởi Quỹ dự trữ tài sản có giá trị thanh khoản cao, ngoài ra cũng được hỗ trợ bởi mạng lưới các đại lý cạnh tranh và các sàn giao dịch mua, bán từng đồng tiền. Điều đó có nghĩa là những người nắm giữ Libra Coin nên có được sự đảm bảo cao rằng họ có thể chuyển đổi coin Libra của mình thành tiền tệ địa phương.

Tầm quan trọng của việc hỗ trợ đầy đủ và giảm thiểu rủi ro

Trong sách trắng Libra đầu tiên, nhờ nhận ra được tầm quan trọng của việc hỗ trợ, Hiệp hội cam kết hỗ trợ đầy đủ cho tất cả mọi người và doanh nghiệp đang sử dụng mạng lưới. Tháng 9/2019, Hiệp hội đã công bố ý định nộp giấy phép hệ thống thanh toán với FINMA, dự kiến ​​sẽ chỉ định hỗ trợ đầy đủ liên tục cho mỗi Libra Coin như một điều kiện của giấy phép.

Việc hỗ trợ đầy đủ có nghĩa là Quỹ dự trữ Reserve sẽ nắm giữ một số tiền tối thiểu bằng mệnh giá của mỗi Libra Coin đang lưu hành, tiền mà Quỹ nắm giữ có thể là tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền và chứng khoán chính phủ rất ngắn hạn. Điều này khác với các ngân hàng, bởi các ngân hàng thường chỉ dự trữ một phần tiền mặt và các tài sản lưu động khác (ví dụ 10%) để trả lại các khoản nợ tiền gửi của họ, phần còn lại của tài sản bao gồm các khoản vay và các tài sản thanh khoản khác (còn gọi là ngân hàng dự trữ một phần ). Hỗ trợ đầy đủ bằng tài sản lưu động là rất quan trọng để hạn chế các hoạt động và ổn định hệ thống thanh toán. Cùng với việc cam kết về tính minh bạch và khả năng kiểm toán, Hiệp hội tin rằng sự hỗ trợ đầy đủ của mỗi Libra Coin sẽ giúp đảm bảo rằng mọi người và doanh nghiệp đều có thể chuyển đổi Libra Coins của mình thành tiền tệ địa phương.

Quỹ dự trữ Reserve sẽ đúc và đốt từng loại đơn vị tiền tệ stablecoin (ví dụ: ≋USD, ≋EUR, ≋GBP, v.v.) để đáp ứng nhu cầu thị trường. Ngoài ra, một hợp đồng thông minh sẽ kết hợp các đơn vị tiền tệ stablecoin cụ thể thành ≋LBR dựa trên các trọng số danh nghĩa cố định được chỉ định. Vì ≋LBR không phải là một chốt cho một loại tiền tệ, bởi như đã nói, mỗi ≋LBR bất kỳ có giá trị ngang bằng với giá trị của tiền tệ địa phương, trong khi đó giá trị của mỗi loại tiền tệ sẽ thay đổi, và tất nhiên vì thế giá trị của ≋LBR cũng sẽ dao động. Hiệp hội rất hoan nghênh sự giám sát và kiểm soát ≋LBR của một nhóm các nhà quản lý và ngân hàng trung ương hoặc một tổ chức quốc tế (ví dụ IMF) dưới sự hướng dẫn của cơ quan giám sát chính của Hiệp hội là FINMA, có thể giám sát và kiểm soát các trọng số và thành phần để giảm thiểu biến động.

Cấu trúc của Quỹ dự trữ được thiết kế với chủ ý giảm nhẹ các mối đe dọa và giảm thiểu tối đa rủi ro. Để duy trì khả năng thanh toán Libra Networks và hệ thống thanh toán Libra hoạt động trơn tru theo thời gian, Reserve sẽ chỉ dựa vào các tài sản lưu động cao hoặc những tài sản có thể nhanh chóng được chuyển đổi thành tài sản lưu động. Đặc biệt, Hiệp hội sẽ yêu cầu Reserve nắm giữ ít nhất 80 phần trăm chứng khoán chính phủ ngắn hạn (kỳ hạn thanh toán còn tối đa 3 tháng) bởi những chứng khoán này có rủi ro tín dụng rất thấp (ví dụ: xếp hạng A + từ S&P và A1 từ Moody, hoặc cao hơn) và sở hữu các giao dịch chứng khoán có tính thanh khoản cao trong các thị trường thứ cấp. 20 phần trăm còn lại sẽ được giữ bằng tiền mặt, với việc lướt qua đêm vào các quỹ thị trường tiền tệ để đầu tư vào chứng khoán chính phủ ngắn hạn (kỳ hạn thanh toán còn tối đa 1 năm) với cùng một hồ sơ về khả năng thanh khoản và rủi ro. Để giải quyết rủi ro tiền tệ, thành phần tiền tệ của các tài sản chứa trong Reserve sẽ khớp với thành phần của các đơn vị tiền tệ stablecoin còn tồn tại (bao gồm cả ≋LBR và các đơn vị tiền tệ stablecoin khác). Nhiệm vụ này dự kiến ​​sẽ được phản ánh trong giấy phép hệ thống thanh toán Libra của FINMA nhằm giúp giảm thiểu rủi ro lãi suất, thanh khoản và tín dụng.

Tuy nhiên, ngay cả với các tài sản lưu động cao, Libra Networks có thể phải chịu nhiều tổn thất (ví dụ: tổn thất phát sinh do lãi suất thay đổi nhanh chóng) hoặc khó thanh lý tài sản hơn trong điều kiện kinh tế khắc nghiệt. Để giúp bảo vệ người tiêu dùng, Reserve sẽ tiếp tục được tăng cường bộ đệm vốn. Với đầu vào từ các cơ quan quản lý, Hiệp hội đang phát triển một khung vốn pháp định để đảm bảo duy trì một bộ đệm vốn có khả năng chịu đựng tổn thất và có quy mô phù hợp. Chẳng hạn, bộ đệm vốn này sẽ giúp bảo vệ, chống lại các tổn thất tiềm tàng từ tín dụng, thị trường và rủi ro hoạt động của hệ thống thanh toán Libra. Rủi ro hoạt động bao gồm các sự gian lận bên ngoài hoặc bên trong, gián đoạn kinh doanh, và các lỗi hệ thống và kiểm soát.

Chính quyền của Reserve sẽ được minh bạch tới công chúng. Reserve sẽ được kiểm toán thường xuyên bởi các kiểm toán viên độc lập. Kết quả của các cuộc kiểm toán đó sẽ được công khai để chứng minh rằng tất cả các coin Libra đang lưu hành đều được hỗ trợ đầy đủ bằng các tài sản phù hợp bao gồm Reserve. Hiệp hội sẽ xuất bản hàng ngày trên trang web của mình về các thành phần hiện tại của Reserve và giá trị thị trường hiện tại của tài sản.

Thời gian tới, Hiệp hội hy vọng có thể hợp tác với các ngân hàng trung ương về các vấn đề như lưu ký trực tiếp tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền và chứng khoán chính phủ rất ngắn hạn hoặc tích hợp hệ thống thanh toán Libra với CBDCs. Điều này sẽ giảm rủi ro tín dụng và lưu ký, hợp lý hóa các hoạt động của Reserve và cung cấp thêm nhiều tiện nghi cho những người nắm giữ Libra Coin.

Nếu Libra Networks phải đối mặt với lợi suất âm khi lưu giữ bất kỳ chứng khoán chính phủ ngắn hạn, tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền nào, thì mạng lưới sẽ phải trả các chi phí này thông qua các dòng doanh thu khác (ví dụ: phí giao dịch và các khoản phí khác). Lợi ích tăng lên đối với tài sản thuộc Reserve, nếu có, sẽ được sử dụng để trang trải chi phí của hệ thống, đảm bảo phí giao dịch thấp, tăng bộ đệm vốn cần thiết, hỗ trợ tăng trưởng và thích nghi. Các quy tắc phân bổ lãi suất trên Reserve sẽ được Hiệp hội đặt ra trước và giám sát. Người nắm giữ Libra Coin sẽ không nhận được tiền lãi từ Reserve.

Đại lý giám sát và chỉ định

Tất cả tài sản chứa trong Reserve sẽ được nắm giữ bởi một mạng lưới phân phối theo địa lý của các ngân hàng giám sát có vốn hóa tốt để cung cấp bảo mật và phân cấp cho tài sản. Hiệp hội hy vọng rằng các tổ chức này sẽ có một số hành động thiết thực để giảm thiểu rủi ro. Hiệp hội đề xuất áp dụng các biện pháp bổ sung với những người giám sát, các biện pháp này được thiết kế để đảm bảo rằng tài sản trong Reserve không được dùng để cho vay, cầm cố, tái sử dụng, hoặc tạm thời không tồn tại trong tài khoản của Reserve hoặc bị vướng nợ để bảo đảm nghĩa vụ của người giám hộ không liên quan đến các dịch vụ lưu ký được cung cấp cho Libra Networks.

Libra Networks sẽ không tương tác trực tiếp với người tiêu dùng mà thay vào đó sẽ hợp tác với một số Designated Dealers để mở rộng thanh khoản cho các sản phẩm hướng tới người tiêu dùng, chẳng hạn như ví điện tử và các sàn giao dịch. Các Designated Dealers sẽ cam kết tạo ra thị trường trong phạm vi chênh lệch hạn chế và có thể đáp ứng khối lượng giao dịch cao. Nếu các trường hợp cực đoan xảy ra và Designated Dealers không còn tạo ra thị trường bằng Libra Coins, Libra Networks sẽ yêu cầu một thỏa thuận có sẵn với quản trị viên hoặc đại lý bên thứ ba để hỗ trợ, dựa vào khả năng quản trị trong việc đốt Libra Coins cho người dùng cuối và thanh lý tài sản trong Reserve để thực hiện thanh toán khi thích hợp. Các hoạt động khẩn cấp này sẽ luôn được thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý có liên quan.

Hoạt động khẩn cấp

Hiệp hội tập trung vào việc triển khai một hệ thống giảm thiểu rủi ro, bao gồm các bộ đệm vốn có khả năng chịu đựng tổn thất thích hợp và tạo điều kiện giám sát một cách liên tục và toàn diện. Tuy nhiên, Hiệp hội cũng quan tâm đến việc cần lập kế hoạch cho các tình huống căng thẳng xảy ra trong quá trình hoạt động hoặc các tình huống đe dọa đến khả năng tồn tại của hệ thống thanh toán Libra – mặc dù sự xuất hiện của các tình huống căng thẳng và khả năng hệ thống thanh toán Libra không tồn tại là rất khó xảy ra. Nếu xét trong bối cảnh lên kế hoạch phục hồi và giải quyết vấn đề cho trường hợp này, Hiệp hội đang xem xét liệu có nên cung cấp hai thành phần chính sẽ được thực hiện khi các tình huống căng thẳng nghiêm trọng xảy ra – chẳng hạn như trường hợp mạng lưới Libra không thể chuyển đổi chứng khoán chính phủ rất ngắn hạn trong Reserve thành tiền mặt đủ nhanh – để đáp ứng tất cả các yêu cầu đốt tiền Libra mà không phải chịu tổn thất từ ​​việc bán tống:

 • Hoãn thời gian mua lại, điều này sẽ trì hoãn việc mua lại Libra Coin và cho phép thêm thời gian để thanh lý tất cả các loại tài sản Reserve trong một khoảng thời gian mà không phải chịu tổn thất lớn từ việc bán tống.
 • Sớm kết thúc thời gian mua lại, trong đó sẽ áp dụng một khoản phí cho các khoản quy đổi ngay lập tức và yêu cầu những người nắm giữ coin phải chuẩn bị tâm lý khi thực hiện, bởi rất có thể họ sẽ nhận nhiều tổn thất từ việc bán tống.

Mục tiêu của cả hai biện pháp này là kéo dài thời gian vận hành Reserve.

Cuối cùng, ngay cả khi Hiệp hội hoặc mạng lưới Libra bị lỗi hoàn toàn, Hiệp hội vẫn có kế hoạch bảo vệ những người nắm giữ Libra Coin trong khả năng lớn nhất có thể. Đầu tiên, vì Reserve sẽ bao gồm chủ yếu là chứng khoán chính phủ rất ngắn hạn, sẽ tự thanh khoản liên tục, nên Reserve có thể tạo ra rất nhiều tiền mặt rất nhanh để sử dụng trong việc đốt Libra Coins. Thứ hai, nếu việc tự thanh lý các chứng khoán này không tạo ra đủ tiền mặt đủ nhanh để đáp ứng mọi nhu cầu để đốt tiền Libra, Libra Networks có thể bán một lượng lớn các chứng khoán này với giá chiết khấu nhỏ với giá trị danh nghĩa. Thứ ba, nếu việc bán các chứng khoán này dẫn đến tổn thất do việc bán tống, Libra Networks sẽ có tùy chọn tạm thời đình chỉ và thanh lý các tài sản còn lại của mình trong một khoảng thời gian nhất định để giảm thiểu tác động của thị trường. Nếu các Designated Dealers đang hoạt động, thay mặt cho người tiêu dùng, họ kì vọng nhận được các nguồn tiền tại các sàn giao dịch cho Libra Coins dựa trên việc thanh lý một phần của số dư thuộc Reserve. Nếu không có Designated Dealers nào đang hoạt động, Hiệp hội sẽ dựa vào quản trị viên bên thứ ba để hỗ trợ các hoạt động này. Hiệp hội sẽ làm việc với các cơ quan quản lý để phát triển cơ chế trả lại tiền trong Reserve cho người dùng cuối trong trường hợp cả Designated Dealers cũng như quản trị viên hoặc đại lý bên thứ ba dự phòng đang hoạt động.

Sự hỗ trợ đầy đủ của mỗi đồng tiền là một thành phần thiết yếu của hệ thống thanh toán Libra tổng thể. Hiệp hội rất coi trọng các mối đe dọa đối với Reserve, nhưng cũng tin tưởng rằng các phương pháp được mô tả ở trên sẽ bảo vệ người dùng của trước một loạt rủi ro, tuy nhiên những rủi ro này chưa chắc sẽ xảy ra.

Tính tuân thủ và phòng ngừa các hoạt động bất hợp pháp

Tin tưởng vào sự an toàn, bảo mật và tính toàn vẹn của hệ thống thanh toán Libra là yếu tố bắt buộc để giúp mọi người và doanh nghiệp tham gia vào mạngl lưới.

Tất cả các hệ thống thanh toán phải đối mặt liên tục phát triển các mối đe dọa bảo mật và các rủi ro khác. Hiệp hội Libra nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng phòng chống rửa tiền (AML), kết hợp tài chính chống khủng bố (CFT), các cơ chế tuân thủ trừng phạt và các cơ chế để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp nhằm giải quyết hiệu quả các mối đe dọa và rủi ro. Với sứ mệnh của Hiệp hội Libra, thách thức của chúng tôi là thiết kế một hệ thống giải quyết các mối quan tâm chính sách quan trọng và có sẵn rộng rãi cho dân số chưa được giám sát.

Hiệp hội và các công ty con cam kết tạo ra một hệ thống thanh toán tuân thủ pháp luật, an toàn và thân thiện với người tiêu dùng và hỗ trợ các nỗ lực của các nhà quản lý, ngân hàng trung ương và các nhà lập pháp để đảm bảo rằng Hiệp hội và các công ty con góp phần vào cuộc chiến chống rửa tiền , tài trợ khủng bố, và nhiều hơn nữa. Hiệp hội và các công ty con sẽ triển khai khung tuân thủ sau đây được thiết kế để đảm bảo rằng họ đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và hỗ trợ sự tuân thủ của những người tham gia hệ thống thanh toán Libra. Kiểm soát cấp độ giao thức sẽ hỗ trợ Hiệp hội và các công ty con trong việc tạo điều kiện và khuyến khích một tiêu chuẩn tuân thủ cao.

Các loại người tham gia và hoạt động thanh toán trên mạng Libra. Sau đây tóm tắt vai trò cụ thể của những người tham gia trong mạng lưới Libra:

Hiệp hội và / hoặc một trong các công ty con của nó

 • Chịu trách nhiệm quản trị mạng lưới Thiên Bình và phát triển dự án Thiên Bình.
 • Tiến hành thẩm định đối với các Thành viên Hiệp hội, Đại lý được chỉ định và người xác nhận.
 • Kiểm soát quá trình đúc và đốt tiền Thiên Bình.
 • Thiết lập các tiêu chuẩn tuân thủ cho người tham gia mạng và thực hiện các cấp độ giao thức và các điều khiển tuân thủ khác.
 • Vận hành Chức năng thông minh tài chính (chức năng FIU) để giám sát mạng và gắn cờ hoạt động đáng ngờ.

Thành viên Hiệp hội

 • Tham gia quản trị Hiệp hội.
 • Sẽ phải chịu sự siêng năng định kỳ của Hiệp hội.

Đại lý chỉ định

 • Các thực thể có quyền, theo hợp đồng với mạng lưới Libra, để mua Libra và bán Libra Coins.
 • Mua và bán Libra Coins cho các sàn giao dịch và đại lý bán tự do (OTC) để tạo thị trường Libra Coins cho người dùng cuối.
 • Sẽ phải chịu sự kiểm định định kỳ của Hiệp hội và / hoặc các công ty con của mình và dự kiến ​​sẽ là các tổ chức tài chính có vốn hóa tốt, có chuyên môn về thị trường ngoại hối.

Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo

 • Được xác định trong hướng dẫn của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) tháng 6 năm 2019 (Hướng dẫn của FATF) về các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và tài sản ảo.
 • Các thực thể trao đổi, lưu ký hoặc các dịch vụ tài chính tương tự khác cho khách hàng trên mạng Thiên Bình.
 • Một số nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) nhất định sẽ có thể hoạt động trên mạng Libra mà không bị giới hạn số dư giao dịch và địa chỉ; các thực thể này sẽ là các thực thể được quy định và sẽ được yêu cầu trải qua quy trình thẩm định dựa trên rủi ro do Hiệp hội hoặc một trong các công ty con của nó bao gồm xác nhận rằng VASP đã được đăng ký hoặc cấp phép như một VASP trong phạm vi quyền hạn của thành viên FATF, hoặc là một thực thể được đăng ký hoặc cấp phép trong phạm vi quyền hạn thành viên của FATF và được phép thực hiện các hoạt động VASP theo giấy phép hoặc đăng ký đó (VASP quy định). Ngoài ra, một số VASP khác sẽ phải tuân theo quy trình chứng nhận tuân thủ dựa trên rủi ro bởi Hiệp hội hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba áp dụng các tiêu chuẩn do Hiệp hội hoặc một trong các công ty con (VASP được chứng nhận) đặt ra.
 • Hiệp hội có thể xem xét thiết lập giới hạn số dư giao dịch và địa chỉ trên một VASP được quy định và chứng nhận tương xứng với hồ sơ rủi ro của mình, nếu phù hợp.

Người dùng Ví chưa được phân loại

Blockchain Libra giải quyết các địa chỉ khác ngoài các địa chỉ được liên kết với VASP được quy định, VASP được chứng nhận hoặc Đại lý được chỉ định.
Các địa chỉ này sẽ chịu sự kiểm soát, trong số đó có giới hạn số dư giao dịch và địa chỉ, cùng với các điều khiển khác, sẽ được thực thi bởi giao thức.
Chi tiết về kiểm soát tuân thủ và an toàn trên mạng Libra,

Chi tiết về kiểm soát tuân thủ và an toàn trên mạng Thiên Bình

A. Hiệp hội sẽ tạo ra một Chương trình tuân thủ toàn diện

Hiệp hội sẽ thực hiện Chương trình tuân thủ toàn diện được thiết kế để đáp ứng hoặc vượt quá các luật và yêu cầu liên quan. Tối thiểu, Chương trình tuân thủ sẽ:

 • Chỉ định một Giám đốc Tuân thủ.
 • Chỉ định một ủy ban có trách nhiệm báo cáo giám sát.
 • Xây dựng các chính sách và quy trình tuân thủ AML / CFT / xử phạt bằng văn bản dựa trên đánh giá rủi ro và được phê duyệt bởi hội đồng quản trị của Hiệp hội (và / hoặc ban giám đốc của các công ty con).
 • Thực hiện thẩm định dựa trên rủi ro đối với tất cả các Thành viên, Đại lý được chỉ định, và Quy định và Chứng nhận
 • Định kỳ sửa đổi các chương trình AML / CFT / các biện pháp trừng phạt khi thích hợp, dựa trên các đánh giá rủi ro định kỳ và các yêu cầu pháp lý phát triển.
 • Tạo chức năng FIU để tạo điều kiện giám sát cho hoạt động đáng ngờ và bị xử phạt trên mạng Libra, tăng tính an toàn và tuân thủ của mạng.
 • Chỉ định một chức năng như Kiểm toán nội bộ đáp ứng các tiêu chuẩn độc lập cần thiết để tiến hành đánh giá độc lập định kỳ đối với các chương trình tuân thủ trừng phạt của Hiệp hội AML / CFT / trừng phạt.
 • Thực hiện đào tạo nhân viên có liên quan.

B. Hiệp hội sẽ đặt ra các tiêu chuẩn bắt buộc cho việc sử dụng không hạn chế hệ thống thanh toán Libra

Hiệp hội và / hoặc một trong các công ty con sẽ đặt ra các tiêu chuẩn bắt buộc cho Thành viên, Đại lý được chỉ định, VASP được quy định và VASP được chứng nhận để vào mạng Libra. Các thực thể đáp ứng các tiêu chuẩn này có thể giao dịch trên mạng Thiên Bình mà không bị giới hạn số dư giao dịch và địa chỉ, hoặc, trong một số trường hợp, có thể phải chịu các giới hạn cao hơn so với các thực thể được gán cho Ví chưa được phân loại.

C. Hiệp hội sẽ tiến hành thẩm định đối với các Thành viên Hiệp hội và Đại lý được chỉ định

Hiệp hội và / hoặc một trong các công ty con sẽ tiến hành thẩm định đối với tất cả các Thành viên tương lai trước khi kết nạp Hiệp hội và các Đại lý được chỉ định tiềm năng trước khi ký kết thỏa thuận bằng văn bản với họ.

Sự tích cực này sẽ được tiến hành theo các tiêu chuẩn do Hiệp hội đặt ra cho các Thành viên và Đại lý được chỉ định, khi thích hợp, được thiết kế để đảm bảo mức độ tuân thủ, uy tín và độ tin cậy cao. Sự tích cực này sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở phần đánh giá của từng Thành viên hoặc Đại lý được chỉ định.

 • Thực thể
 • Sàng lọc
 • Tin tức tiêu cực
 • Chủ sở hữu và người kiểm soát
 • Tuân thủ các yêu cầu quy định tuân thủ AML / CFT / xử phạt áp dụng (nếu có)
 • Giấy phép và đăng ký
 • Vị trí thực thể và phạm vi địa lý của cơ sở khách hàng của mình

Trong suốt quá trình tích cực này, Hiệp hội và / hoặc một trong các công ty con cũng sẽ xác minh rằng tất cả các Đại lý được chỉ định đều đáp ứng các yêu cầu về vốn hóa và chuyên môn trong thị trường ngoại hối và tất cả các Đại lý được chỉ định sẽ thực hiện thẩm định đối với các đối tác hạ nguồn của họ trong hệ thống thanh toán Thiên Bình.

Ngoài việc tiến hành đánh giá thẩm định đối với các Thành viên và Đại lý được chỉ định trong tương lai, Hiệp hội và / hoặc một trong các công ty con cũng sẽ tiến hành thẩm định định kỳ dựa trên rủi ro của các Thành viên hiện tại và Đại lý được chỉ định.

D. Hiệp hội sẽ phân phối Tiền Thiên Bình thông qua các Đại lý được chỉ định theo quy định

Libra Networks sẽ đúc tiền xu Libra dự định phân phối ra thị trường chỉ với các Đại lý được chỉ định và sẽ chỉ mua lại Libra Coins từ các Đại lý được chỉ định đó. Các Đại lý được chỉ định này sẽ được quy định, các tổ chức tài chính có vốn hóa tốt sẽ có quyền – theo hợp đồng với Libra Networks – để mua Libra Coins từ và bán Libra Coins cho Libra Networks. Đổi lại, các thực thể này sẽ mua Libra Coins từ và bán Libra Coins cho các sàn giao dịch và đại lý OTC để tạo điều kiện thị trường trong Libra Coins cho người dùng cuối. Libra Networks sẽ đúc và đốt tiền Libra với các Đại lý được chỉ định và sẽ không có bất kỳ mối quan hệ hợp đồng nào với bất kỳ trao đổi hoặc người dùng cuối nào, tiết kiệm cho một số quyền hợp đồng dự phòng có thể tồn tại trong bối cảnh Hoạt động khẩn cấp.

E. Chỉ các VASP được quy định hoặc được chứng nhận mới được phép giao dịch trên mạng mà không có giới hạn số dư giao dịch và địa chỉ

Hiệp hội hy vọng rằng hầu hết mọi người sẽ tương tác với hệ thống thanh toán Libra thông qua VASPs. VASP sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch của người dùng của họ và có thể ghi lại một số giao dịch nội bộ trên sách riêng của họ thay vì trên Libra Blockchain. Các VASP được quy định và VASP được chứng nhận, như được mô tả dưới đây, sẽ được phép sử dụng hệ thống thanh toán Libra mà không phải tuân theo các giới hạn số dư giao dịch và địa chỉ cho Ví chưa được phân loại (mô tả bên dưới).

VASP quy định

VASP được quy định là VASP được đăng ký hoặc cấp phép dưới dạng VASP trong phạm vi quyền hạn thành viên của FATF hoặc bất kỳ thực thể nào được đăng ký hoặc cấp phép trong phạm vi quyền hạn thành viên của FATF và được phép thực hiện các hoạt động VASP theo giấy phép hoặc đăng ký đó.

Một thực thể tìm cách đối xử như một VASP được điều chỉnh phải gửi yêu cầu phê duyệt cho Hiệp hội hoặc một trong các công ty con có chứa tối thiểu:

Bằng chứng cấp phép hoặc đăng ký tại khu vực tài phán thành viên của FATF nơi giấy phép hoặc đăng ký đó cho phép người được cấp phép hoặc người đăng ký thực hiện các hoạt động VASP;
Đại diện rằng thực thể đã có được tất cả các giấy phép và đăng ký cần thiết trong khu vực tài phán mà nó được đặt và hoạt động. Dựa trên thông tin được cung cấp bởi đơn vị và việc thực hiện thẩm định thích hợp dựa trên rủi ro đối với thực thể đó, Hiệp hội hoặc một trong các công ty con sẽ xác minh rằng thực thể đó được cấp phép hoặc đăng ký như một VASP trong phạm vi quyền hạn của thành viên FATF, hoặc là một thực thể được đăng ký hoặc cấp phép trong phạm vi quyền hạn thành viên của FATF và được phép thực hiện các hoạt động VASP theo giấy phép hoặc đăng ký đó;
Trình diễn một chương trình và kiểm soát tuân thủ quy định dựa trên rủi ro hợp lý.
Sau khi xác minh thành công và đánh giá thẩm định dựa trên rủi ro đối với VASP của Hiệp hội, một trong những công ty con hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đã được kiểm duyệt, đơn vị sẽ được phép tạo địa chỉ VASP được điều chỉnh trên mạng Libra. Các địa chỉ này sẽ cho phép VASP được điều chỉnh để tiến hành kinh doanh mà không bị giới hạn số dư giao dịch hoặc địa chỉ. Hiệp hội cũng có thể xem xét việc chỉ định một số địa chỉ VASP được quy định với giới hạn số dư giao dịch và địa chỉ tương xứng với hồ sơ rủi ro của họ.

Hiệp hội hoặc một trong các công ty con sẽ ghi lại và xuất bản một thư mục của VASP được quy định và trạng thái của họ. Tổ chức sẽ được yêu cầu xác nhận lại trạng thái VASP được điều chỉnh của mình trên cơ sở hàng năm và Hiệp hội, một trong những công ty con hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đã được kiểm duyệt cũng sẽ thực hiện giám sát liên tục đối với bất kỳ thay đổi nào về tình trạng quy định của VASP quy định hoặc khác phát triển liên quan đến hồ sơ rủi ro VASPs.

Hoạt động Ví chưa được phân loại cho người dùng sẽ phải chịu giới hạn số dư giao dịch và địa chỉ và các kiểm soát khác

Hiệp hội tin rằng điều quan trọng là mạng Libra cho phép truy cập trực tiếp bởi những người không phải VASP, cụ thể là Ví chưa được phân loại, như một phương tiện cho phép bao gồm tài chính, cung cấp quyền truy cập rộng rãi vào các dịch vụ tài chính và thúc đẩy đổi mới và cạnh tranh:

Bao gồm tài chính: Mục tiêu của Hiệp hội là để mạng lưới Thiên Bình được bao quát nhất có thể trong khuôn khổ quy định hiện hành. Mạng lưới sẽ mang lại lợi ích cho một dân số toàn cầu và không được bảo lãnh toàn cầu, những người có thể không có quyền truy cập vào VASP được quy định hoặc được chứng nhận, nhiều người trong số họ sẽ không thấy khả thi về mặt thương mại để phục vụ các nhóm này. Hiệp hội tin rằng việc cho phép truy cập bằng Ví chưa được phân loại sẽ cho phép những người không có quyền truy cập vào các dịch vụ tài chính được hưởng lợi từ các dịch vụ thanh toán an toàn, chi phí thấp và nhanh chóng được cung cấp bởi mạng Libra.

Ngày nay, 1,7 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu vẫn ở ngoài hệ thống tài chính mà không có quyền truy cập vào ngân hàng truyền thống, mặc dù một tỷ có điện thoại di động và gần nửa tỷ có truy cập internet. Ví chưa được phân loại là chìa khóa để giải quyết nhu cầu của họ.

Thúc đẩy đổi mới và cạnh tranh:

Ví chưa được phân loại cho phép mạng Libra cung cấp cho nhà phát triển phần mềm một nền tảng với các tính năng bảo mật tích hợp, như sàng lọc xử phạt ở cấp độ giao thức, cơ sở hạ tầng tuân thủ (như chức năng FIU), truy cập vào dân số rộng và rào cản thấp để xâm nhập . Các thuộc tính này cho phép tăng cường đổi mới và cạnh tranh, dẫn đến ví tiêu dùng chất lượng cao hơn.

Ví chưa được bảo đảm cũng đảm bảo quyền truy cập vào các sản phẩm sáng tạo được cung cấp bởi các hợp đồng thông minh. Giống như hệ thống thanh toán giúp người tham gia giải quyết thanh toán và quản lý rủi ro đối tác, hợp đồng thông minh cho phép người tham gia đồng ý về logic kinh doanh phức tạp hơn được thực hiện trực tiếp bởi mạng Libra, cho phép các ứng dụng sáng tạo. Chúng tôi hy vọng rằng các hợp đồng thông minh có tiềm năng bổ sung chức năng hữu ích cho mạng Libra ngoài chức năng cốt lõi của nó. Các mô-đun hợp đồng thông minh như vậy sẽ được cung cấp để sử dụng và phát triển theo thời gian, được Hiệp hội hoặc một trong các công ty con chấp thuận, sẽ được cấp trong trường hợp các biện pháp kiểm soát thỏa đáng được thực hiện chống lại các rủi ro pháp lý và các rủi ro khác. Ví chưa được bảo đảm đảm bảo rằng tất cả người dùng có thể truy cập các dịch vụ sáng tạo này, ngay cả khi họ không thể tìm thấy VASP được Quy định hoặc Chứng nhận hỗ trợ chức năng hợp đồng thông minh đó.

Hiệp hội nhận ra rằng Ví chưa được phân loại có thể làm tăng rủi ro tuân thủ và tội phạm tài chính. Để giải quyết những rủi ro đó, tất cả các Ví chưa được phân loại (tức là, tất cả các địa chỉ Blockchain Libra ngoài các địa chỉ được liên kết với VASP được quy định hoặc được chứng nhận hoặc Đại lý được chỉ định) sẽ phải chịu sự kiểm soát bổ sung.

Giao thức Libra sẽ thực thi giới hạn giao dịch và số dư địa chỉ tối đa trên mỗi địa chỉ Ví chưa được phân loại. Bất kỳ người dùng nào muốn giao dịch ở các mức vượt quá các giới hạn này sẽ được yêu cầu làm việc với VASP được quy định hoặc được chứng nhận.

Hiệp hội nhận ra rằng các tác nhân xấu có thể cố gắng phá vỡ các giới hạn và kiểm soát ngưỡng này bằng cách tạo và sử dụng nhiều Ví chưa được phân loại để duy trì trong giới hạn số dư giao dịch và địa chỉ trong khi không hoạt động như VASP được quy định hoặc được chứng nhận. Hàm FIU sẽ đặc biệt tìm cách phát hiện và ngăn chặn hoạt động đó (như được giải thích trong Phần H bên dưới).

F. Các điều khiển tuân thủ cấp độ giao thức tự động sẽ áp dụng cho tất cả các hoạt động trên chuỗi

Hiệp hội sẽ bao gồm các điều khiển tuân thủ nhất định trực tiếp trong giao thức Libra. Các kiểm soát này được thiết kế để thực thi các yêu cầu tuân thủ nhất định cho tất cả các giao dịch trên Libra Blockchain.

Sau đây là một số điều khiển tuân thủ sẽ được triển khai như một phần của giao thức Libra:

Địa chỉ bị xử phạt: Các điều khiển ở cấp độ giao thức sẽ áp dụng cho tất cả những người tham gia mạng, bao gồm Ví và VASP chưa được xử lý, và tự động ngăn chặn các giao dịch liên quan đến địa chỉ blockchain được xác định bởi các nhà chức trách được liên kết với người bị xử phạt (địa chỉ blockchain bị xử phạt). Ngoài ra, các điều khiển này có thể được sử dụng để hạn chế số lượng được lưu trữ trong các địa chỉ blockchain bị xử phạt.
Các khu vực pháp lý bị xử phạt: Các kiểm soát ở cấp độ giao thức sẽ tự động ngăn chặn các giao dịch có nguồn gốc từ các địa chỉ IP liên quan đến các khu vực pháp lý bị xử phạt.
Giới hạn Ví chưa được phân loại: Các điều khiển ở cấp độ giao thức sẽ thực thi các giới hạn số dư giao dịch và địa chỉ trên Ví chưa được phân loại.
Chứng chỉ VASP: Các điều khiển ở cấp độ giao thức sẽ thực thi các yêu cầu gia hạn chứng nhận đối với các VASP được điều chỉnh và được chứng nhận.
Quy tắc du lịch: Giao thức Libra sẽ yêu cầu các VASP được quy định và chứng nhận để chứng thực tuân thủ Quy tắc du lịch khi giao dịch. Một giao thức off-blockchain sẽ hỗ trợ các VASP được quy định và được chứng nhận tuân thủ Quy tắc du lịch (như được mô tả trong Phần G bên dưới).
G. Hiệp hội sẽ phát triển giao thức Quy tắc du lịch ngoài chuỗi khối

Hiệp hội sẽ phát triển một giao thức off-blockchain để tạo điều kiện tuân thủ bởi các VASP được quy định và được chứng nhận với các yêu cầu về quy tắc du lịch và lưu giữ hồ sơ hiện hành. Giao thức này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin giữa những người tham gia mạng Thiên Bình này để tạo điều kiện cho sự tuân thủ của chính họ và sẽ bao gồm một trường văn bản mở để cho phép chia sẻ thông tin bổ sung. Các địa chỉ Ví chưa được phân loại có thể sử dụng giao thức ngoại tuyến này để gửi dữ liệu được yêu cầu hoặc được yêu cầu đến các VASP được quy định và được chứng nhận. Hiệp hội sẽ duy trì một thư mục chung về các VASP được kiểm soát và được chứng nhận, và các VASP được quy định và được chứng nhận sẽ chứng thực công khai việc tuân thủ Quy tắc du lịch hiện hành và các yêu cầu lưu giữ hồ sơ (như được mô tả trong Phần F ở trên).

H. Hiệp hội Chức năng FIU sẽ giám sát hoạt động của mạng Libra và phối hợp với những người tham gia mạng Libra

Hiệp hội và / hoặc một trong các công ty con sẽ vận hành chức năng FIU với mục tiêu duy trì mức độ tuân thủ cao trong hệ thống thanh toán Libra. Chức năng FIU sẽ giám sát hoạt động của mạng Libra và làm việc với cả cơ quan chính phủ và nhà cung cấp dịch vụ để tìm cách phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng nền tảng không phù hợp.

Hợp tác với những người tham gia mạng Thiên Bình

Các VASP được quy định và chứng nhận và Đại lý được chỉ định hoạt động trong mạng Libra sẽ duy trì các chương trình tuân thủ của riêng họ, sẽ phải chịu sự đánh giá định kỳ của Hiệp hội hoặc một trong các công ty con hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được xem xét là một phần của rủi ro dựa trên rủi ro siêng năng. Chức năng FIU sẽ tìm cách phối hợp với những người tham gia mạng này để phát hiện và báo cáo hoạt động bất hợp pháp hoặc lẩn tránh. Theo luật hiện hành, chức năng FIU sẽ hợp tác và phối hợp với các Đại lý được chỉ định, VASP được quy định và được chứng nhận và những người tham gia mạng khác để thu thập và chia sẻ các tín hiệu rủi ro và hiểu biết tuân thủ (ví dụ: nhận dạng các loại hình mới, địa chỉ liên quan đến rủi ro cao và cấu trúc).

Phát hiện hoạt động đáng ngờ và trốn tránh kiểm soát tuân thủ giao thức

Một mục tiêu quan trọng của chức năng FIU sẽ là phát hiện hoạt động đáng ngờ và ngăn chặn các nỗ lực trốn tránh các kiểm soát tuân thủ giao thức, bao gồm trốn tránh các lệnh trừng phạt địa lý, cũng như các giới hạn cân bằng giao dịch và địa chỉ. Hàm FIU sẽ sử dụng các kỹ thuật phân tích mạng để tìm cách phát hiện hoạt động đáng ngờ trên mạng Libra và hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ và công nghệ trong không gian giám sát blockchain.

Nếu phát hiện bất kỳ hoạt động nào như vậy, chức năng FIU sẽ chia sẻ tín hiệu rủi ro cao với những người tham gia mạng và với các cơ quan có liên quan như được cho phép hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành. Những địa chỉ này cũng có thể bị hạn chế dựa trên lệnh của tòa án hoặc lệnh hành chính do cơ quan chính phủ ban hành hoặc thu được.

I. Hiệp hội sẽ trả lời các hoạt động có khả năng bị nghi ngờ và bị xử phạt, bao gồm thông qua báo cáo

Khi hoạt động có khả năng bị nghi ngờ và / hoặc bị xử phạt được xác định bởi chức năng Hiệp hội FIU, các địa chỉ Blockchain Libra và bằng chứng hỗ trợ có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ giám sát blockchain và với những người tham gia mạng, theo luật hiện hành. Chúng tôi hy vọng các nhà cung cấp dịch vụ cũng sẽ tích hợp thông tin này vào bộ dữ liệu tổng thể của họ để thông báo cho người tham gia và nhà quản lý mạng.

Để ngăn chặn lạm dụng, chức năng FIU sẽ thông báo cho các VASP, nếu phù hợp và tuân theo luật hiện hành, về các địa chỉ Libra Blockchain của Ví tiền chưa được xác định có khả năng cố gắng phá vỡ các giới hạn đã thiết lập.

Báo cáo và thực thi pháp luật

Chức năng Hiệp hội FIU sẽ tích cực giám sát mạng và sẽ sử dụng các tín hiệu rủi ro được chia sẻ bởi các Đại lý được chỉ định, VASP được quy định và chứng nhận, Thành viên và những người tham gia mạng khác khi thích hợp. Khi phát hiện hoạt động đáng ngờ và bị xử phạt, chức năng FIU sẽ gửi báo cáo thích hợp cho các cơ quan có thẩm quyền khi được luật pháp hiện hành cho phép hoặc yêu cầu.

Chức năng Hiệp hội FIU sẽ hợp tác, trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép hoặc yêu cầu, với các yêu cầu thông tin hoặc hỗ trợ từ cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến việc sử dụng mạng Libra.

Mạng mở và cạnh tranh

Sự an toàn và toàn vẹn của mạng lưới Thiên Bình luôn đi đầu trong các nỗ lực của Hiệp hội Thiên Bình. Chúng tôi bắt đầu hành trình của mình với các doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận có chung tầm nhìn để tạo điều kiện cho một hệ thống thanh toán toàn cầu được kết nối nhiều hơn được xây dựng và chi phối như một hàng hóa công cộng. Đồng thời, việc thiết lập một lộ trình rõ ràng để đổi mới thành viên và mở rộng sự tham gia theo thời gian là rất quan trọng.

Chúng tôi tin rằng cạnh tranh là điều kiện tiên quyết để xây dựng một hệ thống thanh toán có tính tương tác cao, hiệu quả và sáng tạo. Trong sách trắng Thiên Bình đầu tiên, chúng tôi đã tìm cách đạt được mục tiêu này bằng cách thông báo ý định cuối cùng sẽ chuyển mạng thành một hệ thống không được phép. Tuy nhiên, trong những tháng kể từ đó, một mối quan tâm chính được các cơ quan quản lý thể hiện ở một số khu vực pháp lý, bao gồm Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA), sẽ là thách thức đối với Hiệp hội để đảm bảo rằng các quy định tuân thủ của mạng sẽ duy trì nếu nó được chuyển sang một mạng không được phép, ví dụ, không có sự tích cực nào được thực hiện trên các trình xác nhận.

Ở đây chúng tôi trình bày cách tiếp cận mà Hiệp hội đang khám phá để cung cấp cho những người mới tham gia khả năng cạnh tranh để cung cấp các dịch vụ mạng lõi và tham gia vào việc quản trị mạng Libra trong khi đảm bảo khả năng của Hiệp hội đáp ứng mong đợi của pháp luật. Một số mục tiêu quan trọng nhất của mạng không được phép mà chúng tôi đề xuất kết hợp là khả năng của những người mới tham gia để cạnh tranh:

Việc cung cấp các khoản thanh toán và dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Cơ hội để chạy các nút xác nhận độc lập làm tăng tính bảo mật và độ tin cậy của giao thức đồng thuận Libra bằng cách có các rủi ro thất bại không tương quan.
Tham gia tích cực vào việc quản trị và phát triển dự án Libra.
Dự án Libra đạt được mục tiêu đầu tiên ngay từ đầu vì mạng được mô hình hóa theo tiêu chuẩn công nghệ mở và giao thức Libra được xây dựng cho mức độ tương tác cao. Mục tiêu thứ hai và thứ ba đòi hỏi một quy trình dựa trên thị trường cho phép các Thành viên Hiệp hội mới đủ điều kiện tham gia và cạnh tranh với các mục tiêu hiện có. Trong phần tiếp theo, chúng tôi cung cấp một cái nhìn tổng quan cấp cao về cách thức hoạt động của nó.

Khám phá một thị trường mở, minh bạch và cạnh tranh cho dịch vụ và quản trị mạng
Một quy trình mở, minh bạch và cạnh tranh để cung cấp dịch vụ mạng và quản trị mạng là chìa khóa cho 1) mở rộng cơ sở thành viên của Hiệp hội và 2) đảm bảo đổi mới theo thời gian. Ở cả hai giai đoạn, Hiệp hội sẽ đặt ra các tiêu chí cuộc gọi mở để đảm bảo rằng quy trình lựa chọn là khách quan và minh bạch, đồng thời kết hợp các khía cạnh quan trọng cho sự phát triển, đa dạng, an toàn và toàn vẹn của mạng.

1. Mở rộng thành viên

Hiệp hội có kế hoạch dựa vào các cuộc gọi mở cho các Thành viên mới và xác định có bao nhiêu vị trí thành viên có sẵn trong mỗi vòng. Các ứng viên tiềm năng sẽ gửi một ứng dụng có thể bao gồm các kích thước như:

Thông tin cơ bản chứng minh rằng người nộp đơn đáp ứng các yêu cầu thành viên, bao gồm cả sự siêng năng tuân thủ.
Thông tin kỹ thuật cho thấy khả năng ứng dụng của người chạy để chạy thành công nút xác nhận.
Thông tin hiệu suất kinh tế hỗ trợ người nộp đơn từ quá khứ và khả năng trong tương lai để thúc đẩy tăng trưởng trên mạng Libra.
Đóng góp tài chính để hỗ trợ các chi phí và ưu đãi hoạt động của Hiệp hội.
Thông tin từ mẫu đơn sẽ được sử dụng để tính Điểm đóng góp thành viên minh bạch (MCS), được sử dụng để xếp hạng các ứng dụng. Các thuật ngữ được sử dụng để tính toán MCS sẽ được công khai trước khi mỗi cuộc gọi mở được thực hiện. Điểm số như vậy thường được sử dụng trong các cơ chế phân bổ ngày nay (ví dụ: quy trình nhập học và đấu giá quảng cáo).

2. Gia hạn thành viên

Mục tiêu của Hiệp hội là đảm bảo rằng các Thành viên mới có thể tham gia và cạnh tranh để cung cấp các dịch vụ mạng cốt lõi và đóng góp cho quản trị trong khi các Thành viên hiện tại có thể gia hạn sự tham gia của họ dựa trên hiệu suất tốt – cả về điều hành nút xác thực và trong việc lái xe nhận con nuôi. Theo thời gian, Hiệp hội có thể sửa đổi một cách minh bạch quy trình tính toán và lựa chọn MCS để đáp ứng nhu cầu mới và cân bằng tính liên tục với thay đổi, trong khi vẫn đảm bảo nó vẫn dựa trên các tiêu chí khách quan và không phân biệt đối xử. Tất cả các quyết định này sẽ được đưa ra trong khi tính đến các vấn đề chống độc quyền và cạnh tranh và các yêu cầu tuân thủ quy định, và theo các thủ tục quản trị theo Điều lệ.

Trong trường hợp Thành viên làm suy yếu tính toàn vẹn hoặc an toàn của mạng, Hiệp hội có thể có cơ chế loại bỏ Thành viên khỏi bộ xác nhận, và trong trường hợp cực kỳ nghiêm trọng, để trục xuất khỏi tư cách thành viên. Việc xóa khỏi bộ xác nhận cũng có thể được kích hoạt do vi phạm nghiêm trọng các tiêu chí đủ điều kiện thành viên, các vấn đề quy định, tố tụng hình sự hoặc can thiệp vào sức khỏe và tính toàn vẹn của mạng. Hiệp hội cũng sẽ có một quy trình để bắt đầu một cuộc gọi mở chu kỳ cho các Thành viên mới trong trường hợp mạng lưới hoạt động kém hiệu quả hoặc các thách thức quản trị lớn khác.

Hiệp hội Libra

Chúng tôi tin rằng việc biến sứ mệnh Thiên Bình thành hiện thực được hoàn thành tốt nhất bởi các cộng tác viên đa dạng và độc lập. Đây là vai trò của Hiệp hội Libra – một tổ chức thành viên độc lập – và công ty con Libra Networks thuộc sở hữu toàn bộ của công ty, cả hai đều có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Hiệp hội phấn đấu là một tổ chức quốc tế được tôn trọng. Sự lựa chọn của Thụy Sĩ làm ngôi nhà cho Hiệp hội được thúc đẩy bởi sự cởi mở đối với đổi mới tài chính, cam kết điều chỉnh tài chính mạnh mẽ và lịch sử như một trung tâm cho các tổ chức quốc tế.

Hiệp hội được thiết kế để tạo điều kiện cho hoạt động của hệ thống thanh toán Libra; phối hợp thỏa thuận giữa các bên liên quan để theo đuổi thúc đẩy, phát triển và mở rộng mạng lưới; giám sát chính quyền của Quỹ dự trữ Libra; và để tạo điều kiện cung cấp dịch vụ trong hệ thống thanh toán Libra một cách an toàn và tuân thủ.

Hiệp hội được điều hành bởi Hội đồng Hiệp hội, bao gồm một đại diện cho mỗi Thành viên Hiệp hội. Mỗi đại diện của Hội đồng được quyền bỏ phiếu cho mỗi vấn đề được đưa ra Hội đồng phê chuẩn. Họ cùng nhau đưa ra các quyết định chính sách về quản trị mạng lưới Thiên Bình và Khu bảo tồn. Hiện tại, các Thành viên bao gồm các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận từ khắp nơi trên thế giới. Hội đồng có thể ủy quyền cho hội đồng quản trị và nhân viên điều hành của Hiệp hội và dựa vào hội đồng quản trị và nhân viên điều hành để thực hiện các quyết định của mình. Các quyết định chính sách lớn cần có sự đồng ý của hai phần ba đại diện của Hội đồng, cùng một đại đa số của mạng được yêu cầu trong giao thức đồng thuận Libra Byzantine Fault Tolerance (LibraBFT).

Thông qua Hiệp hội, các Thành viên sẽ điều chỉnh lộ trình kỹ thuật và mục tiêu phát triển của mạng. Theo nghĩa đó, Hiệp hội tương tự như các tổ chức phi lợi nhuận khác – thường ở dạng nền tảng – chi phối các dự án nguồn mở khác. Vào tháng 12 năm 2019, Hội đồng đã chỉ định một Ban chỉ đạo kỹ thuật (TSC), bao gồm đại diện của năm tổ chức thành viên, được giao nhiệm vụ giám sát và điều phối thiết kế kỹ thuật và phát triển mạng lưới Libra. Vì mạng lưới Libra dựa vào cộng đồng những người đóng góp nguồn mở phân tán ngày càng phát triển, TSC của Hiệp hội là phương tiện quan trọng để thiết lập và giám sát một quy trình để cộng đồng quyết định phát triển và áp dụng các giao thức hoặc thông số kỹ thuật nào, cũng như để phục vụ như một nguồn tài nguyên hỗ trợ tất cả các nhà phát triển làm việc trên các đóng góp liên quan đến Thiên Bình.

Hiệp hội là đơn vị tạo ra Libra Networks, là đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm vận hành hệ thống thanh toán Libra, đúc và đốt tiền Libra, và quản lý Dự trữ. Do đó, Libra Networks đang trong quá trình xin giấy phép với tư cách là nhà điều hành hệ thống thanh toán từ Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA). Nếu và một khi giấy phép hệ thống thanh toán được cấp, Libra Networks sẽ chịu sự giám sát thận trọng liên tục của FINMA. Do đó, các quyết định ảnh hưởng đến giấy phép của nó, chẳng hạn như sửa đổi các quy tắc liên quan đến việc quản lý Khu bảo tồn Thiên Bình hoặc bổ sung các dòng dịch vụ mới, có thể cần phải có sự chấp thuận trước của FINMA. Ngoài việc giám sát trực tiếp các Mạng Libra được cấp phép, FINMA cũng sẽ giám sát Hiệp hội và các công ty con khác trên cơ sở hợp nhất. Libra Networks là bên duy nhất có thể tạo (đúc tiền) và phá hủy (đốt) các stablecoin đơn tiền tệ của Libra. Các stablecoin đơn tiền tệ chỉ được đúc khi các Đại lý được chỉ định đã mua những đồng tiền đó từ Libra Networks bằng tài sản fiat để hoàn toàn trả lại các đồng tiền mới. Các stablecoin đơn tiền tệ chỉ bị đốt cháy khi các Đại lý được chỉ định bán Đồng tiền Libra cho Libra Networks để đổi lấy các tài sản cơ bản. Các Đại lý được chỉ định sẽ có quyền hợp đồng bán stablecoin đơn vị tiền tệ cho Libra Networks với mức giá bằng mệnh giá của loại tiền tệ fiat cơ bản. Các hoạt động này của Libra Networks bị chi phối và ràng buộc bởi Chính sách quản lý dự trữ chỉ có thể được thay đổi bởi đại đa số thành viên, phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Ngoài các stablecoin đơn vị tiền tệ, mạng Libra sẽ hỗ trợ nhiều loại tiền tệ ≋LBR sẽ được triển khai dưới dạng hợp đồng thông minh tổng hợp các đơn vị tiền tệ đơn lẻ sử dụng các trọng số danh nghĩa cố định (ví dụ: 0,5USD 0,50, ≋ GBP 0,18, ≋GBP 0,11 ,…).

Libra Networks cũng được giao nhiệm vụ hỗ trợ cung cấp dịch vụ trên Blockchain Libra một cách an toàn và tuân thủ. Nỗ lực này sẽ được lãnh đạo và quản lý bởi một Giám đốc tuân thủ và Chức năng thông minh tài chính (chức năng FIU). Trong số các hoạt động khác, họ sẽ tiến hành thẩm định và theo dõi liên tục để xác định tính chính trực, hợp pháp và hành vi tuân thủ pháp lý của tất cả các Thành viên, Đại lý được chỉ định và Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs), như ví tiền hoặc dịch vụ lưu ký, có địa chỉ trên Blockchain Libra; chi phối việc thực hiện các biện pháp kiểm soát xử phạt ở cấp độ giao thức; chi phối việc thực hiện giao dịch ở cấp độ giao thức và giới hạn số dư địa chỉ theo yêu cầu, theo chính sách của nó; tạo điều kiện và hướng dẫn việc tuân thủ Quy tắc du lịch trên Blockchain Libra; giám sát hoạt động trên Libra Blockchain để phát hiện hoạt động đáng ngờ, bao gồm các nỗ lực nhằm phá vỡ giới hạn mạng; và hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật thông qua báo cáo các hoạt động đáng ngờ và hành động theo chúng khi thích hợp. Những hoạt động này và những người khác được mô tả thêm ở đây.

Trong thời gian tới, có những vai trò bổ sung cần được thực hiện thay mặt Hiệp hội: tuyển dụng thêm Thành viên; thiết kế và triển khai các chương trình khuyến khích để thúc đẩy việc áp dụng hệ thống thanh toán Libra, bao gồm cả việc phân phối các ưu đãi đó; và thành lập chương trình tài trợ xã hội của Hiệp hội Cộng đồng.

Một mục tiêu dài hạn bổ sung của Hiệp hội là phát triển và thúc đẩy một tiêu chuẩn nhận dạng mở. Chúng tôi tin rằng nhận dạng kỹ thuật số phi tập trung và di động là điều kiện tiên quyết để đưa vào và cạnh tranh tài chính. Ngoài ra, Hiệp hội đặt mục tiêu xây dựng một thị trường mở, minh bạch và cạnh tranh cho các dịch vụ và quản trị mạng nơi những người tham gia mới phải đối mặt với những rào cản thấp nhất có thể để gia nhập.

Làm thế nào để tham gia?

Hiệp hội hình dung một cộng đồng sôi động gồm các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng và dịch vụ để thúc đẩy việc sử dụng toàn cầu của mạng Libra. Hiệp hội xác định thành công là cho phép bất kỳ người nào hoặc doanh nghiệp trên toàn cầu có quyền truy cập công bằng, giá cả phải chăng và ngay lập tức vào tiền của họ. Ví dụ, thành công có nghĩa là một người làm việc ở nước ngoài có cách nhanh chóng và đơn giản để gửi tiền về cho gia đình và một sinh viên đại học có thể trả tiền thuê nhà dễ dàng như họ có thể mua cà phê.

Hành trình của chúng tôi chỉ mới bắt đầu và chúng tôi đang yêu cầu cộng đồng giúp đỡ. Nếu bạn tin vào những gì mạng Libra có thể làm cho hàng tỷ người trên khắp thế giới, hãy chia sẻ quan điểm của bạn và tham gia. Phản hồi của bạn là cần thiết để biến tài chính thành hiện thực cho mọi người ở mọi nơi.

Nếu bạn là nhà nghiên cứu hoặc nhà phát triển giao thức, bản xem trước của Testnet Libra có sẵn theo Giấy phép nguồn mở Apache 2.0, với tài liệu đi kèm. Testnet vẫn là một nguyên mẫu đang được phát triển, nhưng bạn có thể đọc, xây dựng và cung cấp phản hồi ngay lập tức. Hiệp hội cam kết xây dựng một quy trình phát triển hướng đến cộng đồng và mở ra nền tảng cho các nhà phát triển. Hiệp hội TSC đã chỉ định một Người bảo trì chính và một nhóm Người bảo trì ban đầu và đã thiết lập các quy trình công khai và minh bạch để chấp nhận các đề xuất kỹ thuật cho Đề xuất cải thiện Libra (LIP). Những điều này sẽ được công bố trong thời gian ngắn.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Đã 09 tháng quan trọng kể từ thông báo ban đầu của chúng tôi về dự án Libra. Hiệp hội Libra đã có nhiều cuộc thảo luận hữu ích với các nhà quản lý, ngân hàng trung ương, các quan chức được bầu và các bên liên quan khác nhau trên khắp thế giới để xác định cách tốt nhất để kết hôn với công nghệ blockchain với các khung pháp lý được chấp nhận. Ngoài ra, Hiệp hội đã tham gia các cuộc trò chuyện cho báo cáo G7 về stablecoin và tham gia đối thoại mang tính xây dựng với các bên liên quan quốc tế như Ủy ban ổn định tài chính, Nhóm ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng thanh toán quốc tế, Ngân hàng phát triển liên Mỹ, Kinh tế thế giới Diễn đàn, và các ngân hàng trung ương và chính quyền hệ thống tài chính tại các khu vực tài phán trên toàn thế giới. Thật thú vị khi thấy hàng ngàn nhà phát triển tham gia với mã Libra Blockchain mã nguồn mở và công việc của họ đã thực hiện hàng triệu giao dịch thử nghiệm trên testnet Libra. Hiệp hội đã bầu ra một ban giám đốc, thêm thành viên mới và thiết lập một nhịp điệu hoạt động độc lập, mạnh mẽ. Quan trọng nhất, các cuộc thảo luận quốc tế về đổi mới và đưa vào tài chính đã tăng tốc.

Vận hành một hệ thống thanh toán có thể hỗ trợ đổi mới dịch vụ tài chính có trách nhiệm đòi hỏi phải có sự tham gia liên tục với các bên liên quan chính ở cấp khu vực, quốc gia và quốc tế. Để đạt được điều này, Libra Networks đang trong quá trình nộp đơn xin giấy phép hệ thống thanh toán với Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA). Chúng tôi tin rằng việc hạ thấp các rào cản để gia nhập hệ thống tài chính hiện đại không nên hạ thấp các tiêu chuẩn quy định mạnh mẽ.

Sắp tới, Hiệp hội sẽ tiếp tục tham gia đối thoại quốc tế mang tính xây dựng về cách hài hòa các tiêu chuẩn quy định, phương pháp tiếp cận bảo vệ người tiêu dùng và mở rộng phạm vi thanh toán để bao gồm các cộng đồng bị thiệt thòi. Hiệp hội vẫn cam kết hợp tác công tư để cung cấp các đổi mới hệ thống tài chính. Thật vậy, khi triển vọng của các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDCs) trở thành hiện thực, kỳ vọng hệ thống thanh toán Libra sẽ có khả năng được nâng cấp để hỗ trợ những đổi mới của khu vực công này là nguyên tắc thiết kế mà chúng tôi hướng tới.

Chuỗi khối Libra:

Trong những tháng tới, Hiệp hội sẽ làm việc với cộng đồng để thu thập phản hồi về mạng thử nghiệm Libra Blockchain và đưa nó đến trạng thái sẵn sàng sản xuất. Đặc biệt, công việc này sẽ tập trung vào việc đảm bảo tính bảo mật, hiệu suất và khả năng mở rộng của giao thức và triển khai.

 • Hiệp hội sẽ xây dựng các API và thư viện tài liệu tốt để cho phép người dùng tương tác với Libra Blockchain.
 • Hiệp hội sẽ thiết lập một quy trình cho các Đề xuất cải thiện Libra (LIPs), dành cho sự tham gia và xem xét của cộng đồng, nơi các thay đổi quan trọng đối với giao thức và phần mềm hỗ trợ Blockchain Libra sẽ được thảo luận và xem xét.
 • Hiệp hội sẽ tạo ra một khuôn khổ cho sự phát triển hợp tác của công nghệ đằng sau Libra Blockchain bằng phương pháp nguồn mở.
 • Hiệp hội sẽ thực hiện thử nghiệm rộng rãi về Libra Blockchain, bao gồm từ các thử nghiệm giao thức đến xây dựng thử nghiệm toàn diện của mạng phối hợp với các thực thể như dịch vụ ví và trao đổi để đảm bảo hệ thống hoạt động trước khi ra mắt.
 • Hiệp hội sẽ làm việc để thúc đẩy sự phát triển và triển khai ngôn ngữ Move, cho phép các nhà phát triển sử dụng các biện pháp bảo vệ vốn có của ngôn ngữ Move để phát triển các ứng dụng tài chính sáng tạo. Điều này sẽ đòi hỏi sự hợp tác với các cơ quan quản lý về việc xác định các biện pháp bảo vệ phù hợp cho việc xuất bản hợp đồng thông minh của bên thứ ba cũng như khám phá các bối cảnh lập trình tài chính khác sẽ có lợi từ những đổi mới trong Move.

Quỹ dự trữ Libra:

Hiệp hội sẽ thiết lập các thỏa thuận lưu ký với một nhóm người giám sát thể chế toàn cầu được phân bổ và quản lý theo quy định.
Hiệp hội sẽ thiết lập các quy trình hoạt động để Cục Dự trữ tương tác với các Đại lý được chỉ định và đảm bảo tính minh bạch và kiểm toán cao.
Hiệp hội sẽ làm việc với các cơ quan quản lý để xác định khuôn khổ tốt nhất để xác định thành phần trọng lượng cố định của các đơn vị tiền tệ đơn lẻ bao gồm ≋LBR.

Hiệp hội Libra:

 • Chúng tôi sẽ làm việc để phát triển Hội đồng Hiệp hội thông qua các quy trình mở, minh bạch và cạnh tranh để tăng thêm sự phân phối địa lý và sự đa dạng của các Thành viên Hiệp hội.
 • Hiệp hội sẽ tiếp tục phát triển các cơ chế quản trị và thông qua các chính sách chính của Hiệp hội được quy định trong Hiến chương Hiệp hội.
 • Giám đốc điều hành / Giám đốc điều hành của Hiệp hội sẽ được thuê và sẽ xây dựng một đội ngũ điều hành.
 • Hiệp hội sẽ thiết lập Chức năng thông minh tài chính (chức năng FIU) sẽ hỗ trợ và chi phối toàn vẹn tài chính trên toàn mạng lưới. Chức năng FIU sẽ trở thành một trung tâm xuất sắc thúc đẩy các thực tiễn và kỹ thuật tốt nhất để vận hành an toàn các hệ thống thanh toán dựa trên blockchain.
 • Hiệp hội sẽ xác định các đối tác tác động xã hội phù hợp với sứ mệnh chung của chúng tôi và sẽ hợp tác với họ để thành lập Ban cố vấn tác động xã hội và chương trình tác động xã hội.

Kết luận

Nhiệm vụ của Hiệp hội Libra là tạo ra một hệ thống thanh toán toàn cầu đơn giản và cơ sở hạ tầng tài chính trao quyền cho hàng tỷ người. Với hơn 1,7 tỷ người không được bảo lãnh hoặc được bảo lãnh trên toàn thế giới, sự đổi mới quy mô lớn thúc đẩy sự bao gồm tài chính, tuân thủ và cạnh tranh có thể giúp những người cần nó nhất.

Kể từ khi phát hành sách trắng Libra đầu tiên vào ngày 18 tháng 6 năm 2019, Hiệp hội đã kết hợp phản hồi từ các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý và các bên liên quan khác, những người đã cải thiện đáng kể thiết kế của dự án. Chúng tôi hy vọng những thay đổi này đảm bảo rằng Hiệp hội có thể đạt được mục tiêu cuối cùng là hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thanh toán và tạo ra một lớp vận chuyển cốt lõi cho giá trị chi phí thấp, có thể tương tác và tuân thủ.

Chúng tôi rất biết ơn về sự tham gia và cam kết mà rất nhiều tổ chức và cá nhân đã thể hiện trong việc giúp xác định cơ hội này cho thế giới. Chúng tôi vẫn hoàn toàn cam kết với nhiệm vụ và mong muốn bắt đầu thực hiện nó.

Biên tập: VIC News

Nguồn: Libra

0 Bình luận

Related Posts

Để lại bình luận