Trang chủ » Ví Coinbase hỗ trợ mạng thử nghiệm Optimistic Ethereum

Ví Coinbase hỗ trợ mạng thử nghiệm Optimistic Ethereum

bởi Duc Anh
Ví Coinbase hỗ trợ mạng thử nghiệm Optimistic Ethereum

Mở rộng quy mô Ethereum là một nỗ lực lớn, chỉ có thể là một nỗ lực toàn cộng đồng. Với Optimism, chúng tôi đang tạo ra một giao thức có thể hỗ trợ quy mô lớn .Trải nghiệm người dùng cũng là chìa khóa cho khả năng tồn tại của giao thức vì kiến trúc cơ bản là:

Trong quá trình phát triển thách thức lớn nhất là Trải nghiệm người dùng. Đảm bảo người dùng chỉ làm những việc an toàn theo mặc định và không vô tình làm những điều không an toàn… phần lớn nhất của câu trả lời là sự thúc đẩy toàn diện ở cấp hệ sinh thái [và] sự thúc đẩy đầu tiên là ví.

Vitalik Buterin đã phát biểu trong ETHGlobal Summit

Chúng tôi rất vui mừng thông báo về sự tích hợp ban đầu của Ví Coinbase với mạng thử nghiệm Optimistic Ethereum! Coinbase Wallet là trình duyệt dApp và ví không giám sát của Coinbase.
Người dùng sẽ có thể xem số dư của họ và gửi giao dịch một cách an toàn và bảo mật bằng Ví Coinbase! Nếu bạn muốn khám phá điều này, nó đã được tích hợp với giao diện người dùng Synthetix’s Mintr, trải nghiệm trên testnet ngay hôm nay!

Hệ sinh thái Optimistic Ethereum

Cơ sở hạ tầng ví là một trong những thách thức lớn mà chúng tôi sẽ đối mặt khi hệ sinh thái chuyển sang layer 2. Từ quản lý UX gửi và rút tiền, đến tối ưu hóa việc triển khai EVM, có rất nhiều thách thức và cơ hội thú vị. Với sự giúp đỡ của các kỹ sư, nhà thiết kế và những người có tầm nhìn tuyệt vời trong cộng đồng, chúng ta mới có thể hy vọng thực hiện được ước mơ về một blockchain thực sự có thể sử dụng được. Chúng tôi rất vui vì Coinbase là một phần của cộng đồng làm cho Ethereum lạc quan hơn một chút

0 Bình luận

Related Posts

Để lại bình luận