Home Danh mục khác Ứng dụng thanh toán mới của Rakuten Nhật Bản có thể sẽ hỗ trợ tiền điện tử