Home Danh mục khác Trung Quốc gỡ bỏ lệnh cấm Bitcoin; Cá nhân và doanh nghiệp có thể sở hữu tiền điện tử hợp pháp