Home Coin & TokenBitcoin Trung Quốc gỡ bỏ lệnh cấm Bitcoin; Cá nhân và doanh nghiệp có thể sở hữu tiền điện tử hợp pháp