Trang chủ » Trình quản lý của Chainlink phiên bản Open Beta chính thức ra mắt: Một dịch vụ hoàn toàn phi tập trung dành cho các nhà phát triển vận hành hợp đồng thông minh

Trình quản lý của Chainlink phiên bản Open Beta chính thức ra mắt: Một dịch vụ hoàn toàn phi tập trung dành cho các nhà phát triển vận hành hợp đồng thông minh

bởi Duc Anh
Trình quản lý của Chainlink phiên bản Open Beta chính thức ra mắt: Một dịch vụ hoàn toàn phi tập trung dành cho các nhà phát triển vận hành hợp đồng thông minh

Chúng tôi xin vui mừng thông báo rằng Trình quản lý của Chainlink phiên bản Open Beta hiện đang đón chào những người dùng ban đầu, ý kiến đánh giá và phản hồi của cộng đồng.

Trình quản lý của Chainlink cung cấp cho các nhà phát triển hợp đồng thông minh, các ứng dụng phi tập trung (dApp) và các tổ chức tự quản phi tập trung (DAO) một giải pháp hiệu quả, phi tập trung và tiết kiệm chi phí giúp tự động hóa các chức năng của hợp đồng thông minh, tự động hóa quy trình bảo trì hợp đồng thông thường, tạo ra khung tính năng Phát triển vận hành hoàn toàn phi tập trung chưa từng thấy trước đây. Các ứng dụng hợp đồng thông minh có thể sử dụng Trình quản lý của Chainlink để củng cố cam kết về thời gian hoạt động cho các chức năng quan trọng trên chuỗi và để đạt mức tự động hóa phi tập trung toàn diện mà không cần dựa vào lớp tin cậy nào nữa. Kết quả là thị trường tài chính phi tập trung (DeFi) và cơ cấu tổ chức hợp đồng thông minh rộng lớn hơn có cơ sở hạ tầng mạnh mẽ hơn để mở rộng quy mô và đảm bảo lượng giá trị cao hơn cho người dùng.

Trình quản lý của Chainlink hiện đang chạy phiên bản Open Beta với những người dùng ban đầu, nên chúng tôi có thể thu thập phản hồi cuối cùng và tiếp tục cải thiện trải nghiệm trên dịch vụ phi tập trung này dựa trên nhu cầu của người dùng. Để dùng thử Trình quản lý của Chainlink phiên bản Open Beta, hãy truy cập liên kết https://keeper.chain.link. Vui lòng liên hệ địa chỉ keeper@chain.link nếu có bất kỳ phản hồi nào. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Trình quản lý của Chainlink ở cấp độ chuyên môn, hãy truy cập kho tài liệu của Chainlink: https://docs.chain.link/docs/chainlink-keepers/introduction/.

Trình quản lý của Chainlink có thể thực hiện nhiều thao tác tính toán, giám sát và thực thi các tác vụ dựa trên thời gian và sự kiện cho hợp đồng thông minh, chẳng hạn như:

 • Khớp lệnh giới hạn trên các sàn giao dịch phi tập trung
 • Gửi token không giới hạn khi nguồn tiền điện tử tăng
 • Thu lợi suất từ kho an toàn
 • Tạo độ linh hoạt về giá đối với những token có nguồn cung đàn hồi
 • Kích hoạt các chiến lược giao dịch tự động
 • Thanh lý các khoản cho vay có mức thế chấp dưới chuẩn
 • Mở tài sản bị khóa sau khoảng thời gian không hoạt động
 • Nạp tiền cho những token có số dư giảm xuống dưới ngưỡng tối thiểu

Là dịch vụ phi tập trung mới được cung cấp qua Mạng Chainlink, DeFi và các hợp đồng thông minh kết hợp khác có thể sử dụng Trình quản lý của Chainlink làm bot tự động hóa siêu đáng tin cậy để thực hiện nhiều hoạt động hợp đồng thông minh, ban đầu là trên Ethereum. Vì Mạng trình quản lý của Chainlink tận dụng cùng một nhóm các nhà khai thác nút chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm hiện đang đóng vai trò bảo trợ, Nguồn dữ liệu Chainlink — tức là hiện đang đảm bảo hàng tỷ giá trị hợp đồng thông minh trên thị trường DeFi — nên người dùng được đảm bảo chắc chắn rằng các chức năng hợp đồng quan trọng sẽ hoạt động đúng như dự định. Các nhà phát triển cũng không còn tốn thời gian, tài nguyên và gặp rủi ro liên quan đến việc thực hiện các hoạt động của trình quản lý theo cách thủ công hoặc thông qua các hệ thống tập trung nữa.

Cách Trình quản lý của Chainlink tăng cường chức năng cho các ứng dụng hợp đồng thông minh

Hợp đồng thông minh là các đoạn mã chạy một cách tất định trên blockchain. Tuy nhiên, hợp đồng thông minh có hai điểm hạn chế cơ bản: 1) hợp đồng thông minh bị ngắt kết nối khỏi các tài nguyên bên ngoài, do đó, hạn chế khả năng sử dụng dữ liệu trong thế giới thực hoặc tận dụng các thao tác tính toán ngoại chuỗi vốn được coi là một phương tiện tăng cường các chức năng trên chuỗi và 2) hợp đồng thông minh ở chế độ ngủ theo mặc định, do đó, một số thực thể bên ngoài phải đánh thức chúng khi đến lúc thực hiện các chức năng trên chuỗi và thay đổi trạng thái hợp đồng. Chainlink đang nỗ lực khắc phục hạn chế đầu tiên đối với các nhà phát triển hợp đồng thông minh, thường được gọi là sự cố máy dự ngôn, bằng cách cung cấp một loạt nguồn cấp dữ liệu bên ngoài chất lượng cao ngày càng mở rộng và chức năng tính toán ngoại chuỗi an toàn không bị bên thứ ba can thiệp. Trình quản lý của Chainlink hiện cung cấp một giải pháp khắc phục hạn chế thứ hai là tự động hóa trình kích hoạt hợp đồng thông thường một cách đáng tin cậy.

Trình quản lý của Chainlink có nhiệm vụ đánh thức hợp đồng thông minh bằng cách tạo ra các giao dịch trên chuỗi để kích hoạt hệ logic của hợp đồng thông minh thực thi chức năng trên blockchain. Trình quản lý của Chainlink khác với máy dự ngôn của Chainlink. Máy dự ngôn của Chainlink tìm nạp dữ liệu bên ngoài hoặc thực hiện tính toán ngoại chuỗi, sau đó lưu trữ kết quả trên blockchain, trong khi Trình quản lý của Chainlink cho hợp đồng thông minh biết khi nào cần thực thi chức năng. Thông thường, hợp đồng thông minh sẽ sử dụng báo cáo máy dự ngôn khi đang thực thi chức năng sau khi được trình quản lý đánh thức. Trình quản lý của Chainlink cho phép bạn xác định tập điều kiện chính xác để kích hoạt quá trình thực thi chức năng. Hoạt động này có thể dựa trên thời gian (ví dụ: mỗi ngày lúc 4 giờ chiều theo giờ chuẩn EST), một sự kiện (ví dụ: kết thúc một sự kiện thể thao nào đó), một phép tính toán (ví dụ: một khoản vay có mức thế chấp dưới chuẩn) hoặc bất kỳ tổ hợp nào.

Khi thị trường DeFi còn sơ khai, các nhóm phát triển đã bắt đầu áp dụng hình thức phi tập trung cho cơ chế máy dự ngôn để cải thiện độ tin cậy và bảo mật toàn diện cho hợp đồng thông minh của họ. Trình quản lý của Chainlink cho phép hiện tượng tương tự xảy ra, trao quyền cho các nhóm phát triển để họ áp dụng hình thức phi tập trung cho cơ chế trình quản lý của họ nhằm tăng cường độ tin cậy và bảo mật cho trình kích hoạt hợp đồng thông minh của họ. Vì trình quản lý có nhiệm vụ quản lý những chức năng quan trọng của hợp đồng thông minh có thời hạn nhất định và phụ trách xử lý tiền của người dùng, nên Trình quản lý của Chainlink đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thực thi kịp thời các chức năng đó và loại bỏ các điểm lỗi chính xuất hiện khi chạy trình quản lý theo cách thủ công.

Giao diện Trình quản lý của Chainlink cho phép các nhà phát triển dễ dàng thêm các tác vụ bảo trì mới để tự động hóa các chức năng khác nhau của hợp đồng thông minh.

Để hiểu rõ nhất về vai trò của Trình quản lý của Chainlink, hãy xem hai ví dụ về mục đích sử dụng khác nhau liên quan đến Aave và Synthetix:

Aave

Aave là thị trường tiền tệ phi tập trung, nơi người dùng cung cấp tài sản thế chấp để nhận các khoản vay trong chuỗi. Vì các khoản vay trên Aave được thế chấp vượt chuẩn, tức là giá trị tài sản thế chấp/giá trị dư nợ lớn hơn 100%, nên rất cần thanh lý các khoản vay có mức thế chấp dưới chuẩn bằng Trình quản lý của Chainlink để các nhóm vay trên Aave có khả năng trả nợ và bảo vệ vốn của người cho vay.

 1. Aave đăng ký sử dụng một tác vụ của Trình quản lý của Chainlink là kích hoạt chức năng thanh lý bất kỳ khoản vay nào của người dùng giảm xuống dưới ngưỡng thanh lý của nhóm cụ thể (ví dụ: 150%).
 2. Trình quản lý của Chainlink giám sát giá trị thế chấp khoản vay của người dùng ngoại chuỗi và thực hiện chức năng thanh lý trên Aave khi phát hiện các khoản vay có mức thế chấp dưới chuẩn.
 3. Hợp đồng thông minh của Aave sử dụng công cụ Nguồn cấp dữ liệu giá Chainlink để tính toán tỷ lệ thế chấp của người dùng và xác minh xem khoản vay có mức thế chấp dưới chuẩn không.
 4. Hợp đồng thông minh của Aave sẽ thanh lý người dùng khi tỷ lệ thế chấp của họ dưới ngưỡng thanh lý được chỉ định, do đó, đảm bảo được nhóm vay vẫn đủ khả năng trả nợ.

Synthetix

Synthetix là một giao thức phát hành tài sản phái sinh phi tập trung, nơi người dùng có thể tiếp cận với các tài sản tổng hợp có mức thế chấp vượt chuẩn ngay trên chuỗi và giao dịch chúng mà không bị trượt giá so với hợp đồng nhóm thanh khoản. Để duy trì Synthetix, trình quản lý phải thực hiện một số chức năng, bao gồm cả tự động đóng băng iSynths — tức là theo dõi đối chiếu giá của tài sản thông qua Nguồn cấp dữ liệu giá Chainlink — khi giá chạm ngưỡng tối đa và tối thiểu định sẵn, để có thể cung cấp cho người dùng cuối mức đòn bẩy hiệu quả hơn.

 1. Synthetix đăng ký sử dụng một tác vụ của Trình quản lý của Chainlink là đóng băng iSynths khi giá chạm đến ngưỡng tối đa và tối thiểu trên dải giá.
 2. Trình quản lý của Chainlink theo dõi giá ngoại chuỗi iSynths và thực hiện chức năng đóng băng trên Synthetix khi phát hiện thấy giá chạm giới hạn tối đa và tối thiểu định sẵn trên Synthetix.
 3. Hợp đồng thông minh Synthetix sử dụng công cụ Nguồn cấp dữ liệu giá Chainlink để tính toán giá trị của iSynths và xác minh xem giá có chạm giới hạn tối đa và tối thiểu hay không.
 4. Hợp đồng thông minh Synthetix sẽ đóng băng iSynths khi phát hiện giá chạm giới hạn tối đa và tối thiểu, ngăn không để giao thức cho người dùng vay quá khả năng chi trả và bảo vệ các nhà đầu tư trong hợp đồng nhóm thanh khoản.

Tại sao Trình quản lý của Chainlink có khả năng cung cấp cho các nhóm phát triển giải pháp Trình quản lý ưu việt đến vậy

Trình quản lý của Chainlink sử dụng một mạng lưới phi tập trung gồm các nhà khai thác nút dày dặn kinh nghiệm, là những người bảo đảm đã được kiểm chứng, từng đảm bảo hàng chục tỷ trong thị trường DeFi và sử dụng LINK trong cơ cấu tổ chức tiền điện tử có độ tin cậy cao hiện có của Mạng Chainlink. Cơ chế chọn nút dựa trên khung tác vụ luân phiên có khả năng tự động dự phòng theo thời gian để tránh tăng chi phí cho người dùng do cạnh tranh tác vụ. Kiến trúc của Mạng trình quản lý của Chainlink mang lại một số lợi ích riêng cho người dùng:

 • Thời gian hoạt động kéo dài — Trình quản lý của Chainlink chạy trên cùng các nút Chainlink chất lượng cao, vốn từng đảm bảo tổng tài sản bị khóa (TVL) trị giá hàng chục tỷ trên khắp thị trường DeFi, trong các điều kiện mạng khác nhau. Hệ thống nút Chainlink được vận hành bởi các nhóm Phát triển vận hành chuyên nghiệp có bằng chứng uy tín cao trên chuỗi để mang đến độ tin cậy cao cho các mạng máy dự ngôn phi tập trung hiện có, như nguồn cấp dữ liệu giá.
 • Chi phí thấp — Mạng trình quản lý của Chainlink có một số tính năng tối ưu hóa linh hoạt, có thể giúp giảm chi phí chạy các tác vụ bảo trì, cũng như quy trình chọn nút luân phiên nhằm giảm sâu chi phí hơn nữa và bình ổn chi phí hợp đồng thông minh Phát triển vận hành.
 • Thực thi chức năng phi tập trung — Chainlink tận dụng nhóm Trình quản lý phi tập trung để tự động hóa hợp đồng sao cho an toàn hơn, nhằm tiết kiệm thời gian cho nhóm và giảm thiểu rủi ro phát sinh từ hoạt động can thiệp thủ công hoặc máy chủ tập trung.
 • Danh tiếng minh bạch — Chainlink cung cấp khung xác minh danh tiếng hiệu quả và bộ công cụ giám sát trên chuỗi để người dùng có thể tự mình xác minh hiệu suất trước đây của Trình quản lý.
 • Xác minh an toàn không bị bên thứ ba can thiệp — Mạng trình quản lý của Chainlink cho phép các hợp đồng xác minh dữ liệu lệnh thực hiện khi các tác vụ của trình quản lý được thực hiện trước khi thực hiện bất kỳ hành động quan trọng nào, do đó, trình quản lý của Chainlink phù hợp để sử dụng trong các ứng dụng phi tập trung an toàn không bị bên thứ ba can thiệp.
 • Khả năng tính toán linh hoạt — Mạng trình quản lý của Chainlink có thể thực hiện các phép tính toán ngoại chuỗi cho các hợp đồng thông minh, cho phép các nhà phát triển xây dựng ứng dụng phi tập trung tiên tiến hơn với chi phí thấp hơn.

Khi thuê Trình quản lý của Chainlink thực hiện bảo trì hợp đồng thông minh, các nhóm phát triển có thể tăng mức độ bảo mật và độ tin cậy cho các ứng dụng phi tập trung của họ để phù hợp với TVL ngày càng tăng mà họ chịu trách nhiệm đảm bảo thay mặt cho người dùng.

Chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của bạn

Chúng tôi sẽ đưa Trình quản lý của Chainlink vào giai đoạn Open Beta để toàn thể cộng đồng tham gia vào bước cuối cùng nhằm giúp chúng tôi xác thực được các tính năng chính, thu thập ý kiến phản hồi và cải thiện trải nghiệm dành cho nhà phát triển dựa trên nhu cầu của bạn. Chúng tôi muốn nghe ý kiến của bạn để cải thiện Trình quản lý của Chainlink, vui lòng gửi phản hồi tới địa chỉ keeper@chain.link. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ các nhóm phát triển trên toàn hệ sinh thái và phát triển Trình quản lý của Chainlink thành một dịch vụ ngoại chuỗi mạnh mẽ có thể hỗ trợ cho thế hệ hợp đồng thông minh kết hợp tự động hóa mạnh mới.

Bắt đầu sử dụng Trình quản lý của Chainlink trong phiên bản Open Beta ngay hôm nay bằng cách truy cập https://keeper.chain.link hoặc tham khảo kho tài liệu của Chainlink tại https://docs.chain.link/docs/chainlink-keepers/introduction/.

Dùng thử Trình quản lý của Chainlink phiên bản Open Beta Trò chuyện với chuyên gia

Để tìm hiểu thêm về Chainlink, vui lòng truy cập chain.link, đăng ký Bản tin của Chainlink và theo dõi @chainlink trên Twitter.

Chainlink Southeast Asia Community:

0 Bình luận

Related Posts

Để lại bình luận