Home Coin & TokenBitcoin Thị trường bắt đầu giảm mạnh một lần nữa, Bitcoin dưới mức $3500