Trang chủ » Pháp và Thụy Sĩ triển khai thử nghiệm tiền tệ kỹ thuật số xuyên biên giới

Pháp và Thụy Sĩ triển khai thử nghiệm tiền tệ kỹ thuật số xuyên biên giới

bởi Tri Le
Pháp và Thụy Sĩ triển khai thử nghiệm tiền tệ kỹ thuật số xuyên biên giới

Các ngân hàng trung ương của Thụy Sĩ và Pháp đã hợp tác với các ngân hàng thương mại để thử nghiệm một loại tiền tệ kỹ thuật số xuyên biên giới bán buôn, theo một tuyên bố.

UBS Group AG, Credit Suisse Group AG, Accenture Plc và Natixis SA là một trong những công ty tư nhân tham gia. Nỗ lực này được đưa ra dưới sự bảo trợ của trung tâm đổi mới tại Ngân hàng Thanh toán Quốc tế.

Dự án sẽ xem xét việc thanh toán xuyên biên giới của hai loại tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương bán buôn, bao gồm cả việc trao đổi một công cụ tài chính với đồng euro CBDC.

“G20 đã đưa việc tăng cường thanh toán xuyên biên giới trở thành ưu tiên”, người đứng đầu Trung tâm Đổi mới BIS, Benoit Coeure, được trích dẫn cho biết. “Thử nghiệm này đóng góp vào công việc này bằng cách khám phá cách CBDC bán buôn có thể nâng cao tốc độ, hiệu quả và tính minh bạch trong các trường hợp sử dụng xuyên biên giới”.

SNB và Ngân hàng Pháp nhấn mạnh rằng thử nghiệm không nên được coi là một cam kết phát hành một loại tiền kỹ thuật số bán buôn.

0 Bình luận

Related Posts

Để lại bình luận