Home Sàn giao dịchBitMEX Nhà điều hành BitMEX, HDR Global thuê cựu BNP Paribas