Home Tin tức Người sáng lập ra C++ than thở về việc C++ sử dụng trong hoạt động khai thác Bitcoin