Home Danh mục khác Microsoft ra mắt công cụ nhận dạng phi tập trung trên Blockchain Bitcoin