Home Danh mục khác Không lưu trữ tiền điện tử trên bất kỳ sàn giao dịch nào – CEO của Kraken cảnh báo