Trang chủ » PEER-TO-PEER (P2P)

PEER-TO-PEER (P2P)

bởi Tun Tun

tương tác giữa các bên mà không có một trung gian trung tâm. Mạng P2P cho phép mỗi máy ngang hàng kết nối trực tiếp với tất cả các máy ngang hàng khác trong mạng. Thanh toán P2P chuyển giá trị trực tiếp giữa các bên mà không cần bộ xử lý hoặc trung gian bởi các ngân hàng.

« Back to Glossary Index
0 Bình luận

Để lại bình luận