Trang chủ » DAICO

DAICO

bởi Tun Tun

Một phương pháp để tài trợ phi tập trung của các dự án. Nó kết hợp các ý tưởng từ các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) và phương thức huy động vốn (ICO). Các nhà đầu tư dự án có khả năng bỏ phiếu và, nếu không hài lòng với tiến độ của dự án, có thể lấy lại tiền của họ. Được đề xuất bởi Vitalik Buterin, người tạo ra Ethereum.

« Back to Glossary Index
0 Bình luận

Để lại bình luận