Home Coin & TokenBitcoin Giá Bitcoin đã trôi qua 123 ngày mà không quay lại các mức thấp hơn, điều gì tiếp theo?