Home VIC GroupĐối tác & Khách hàng Gate.io chào Việt Nam với sự kiện Gatechain Testnet Launch Meetup