Home Danh mục khác EU đang hướng tới điều tiết Stablecoin và không có kế hoạch phát hành tiền kỹ thuật số riêng