Trang chủ » Ethereum Classic Atlantis Hard Fork

Ethereum Classic Atlantis Hard Fork

bởi Satoshi
etc 12

Sáng nay, Ethereum Classic đã diễn ra thành công hard fork Atlantis ở block #8,772,000. Chúng tôi muốn nhân cơ hội này để làm nổi bật ý nghĩa của Atlantis. Đầu tiên, ETC tham gia vào sự phát triển và đổi mới kỹ thuật mạnh mẽ. Fork là một bản nâng cấp lớn cho mạng và mang các bản nâng cấp Byzantium và Spquil Dragon từ Ethereum lên Ethereum Classic. Nó làm cho blockchain ổn định và an toàn hơn. Đây là lần nâng cấp đầu tiên hiện đang được xây dựng trên ETC với các nhà phát triển và cộng đồng.

Thứ hai, Atlantis phản ánh sự đồng thuận thực sự. Đó là kết quả của sự hợp tác với tất cả các bên liên quan, những người có cơ hội tranh luận và phân tích tác động của hard fork, và người đã thực hiện công việc khó khăn để đi đến thỏa thuận trong một mạng lưới đa dạng và phi tập trung.

Nhìn chung, mạng ETC mạnh hơn và an toàn hơn ở cả cấp độ kỹ thuật và cộng đồng. Chúng tôi mong muốn được xây dựng dựa trên sức mạnh này trong những tuần và tháng tới.

Bob Summerwill, Ethereum Classic hợp tác Terry Culver, ETC Labs
Afri Schoedon, Developer và Hard Fork Coordinator.

0 Bình luận

Related Posts

Để lại bình luận