Home Coin & TokenBitcoin Đan Mạch đã có hơn 1.500 nhà hàng chấp nhận Bitcoin