Home Coin & TokenBitcoin Các nhà phân tích cho biết, giá Bitcoin hiện đang trong giai đoạn đầu của chu kỳ tăng giá tiếp theo