Home Tin tức Bitnews ngày 29.11.2019: Các doanh nghiệp dần áp dụng thực tiễn công nghệ Blockchain vào hoạt động kinh doanh