Home Danh mục khác Bitcoin sẽ đạt 16.000 đô la ngay lập tức: Giám đốc điều hành của Binance cho biết