Trang chủ » Binance hoàn tất phân phối bồi thường COVER

Binance hoàn tất phân phối bồi thường COVER

bởi Tri Le
Binance hoàn tất phân phối bồi thường COVER

Việc phân phối COVER (mới), ETH và BUSD cho tất cả người dùng đủ điều kiện hiện đã hoàn tất. Người dùng có thể xác nhận việc nhận token qua phần Distribution trong “Transaction History” trên Wallet.

Binance sẽ tiếp tục giao dịch cho các cặp giao dịch COVER / ETH và COVER / BUSD trong khu vực đổi mới vào lúc 5:00 sáng ngày 21/01/07 (UTC). Tiền gửi COVER hiện đang mở. Rút tiền sẽ mở lúc 5:00 sáng ngày 2021/01/07 (UTC).

Xin lưu ý rằng COVER được phân phối là mã token COVER mới.

Để biết thêm thông tin và chi tiết về phân phối, vui lòng tham khảo phần sau: https://www.binance.com/en/support/announcement/200da2a0f3c74706841a9214fd55c94d

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

Nhóm Binance

2021/01/07

0 Bình luận

Related Posts

Để lại bình luận