Home Danh mục khác “Bakkt sẽ được ra mắt trong năm nay”, CEO của Intercontinental Exchange