Home Danh mục khác Bakkt lập kỷ lục khối lượng giao dịch mới trước khi giá Bitcoin giảm 5%