Home Danh mục khác XRP tăng 13.06% trong một sự phục hồi sắc nét khi Ripple ETP ra mắt