Home Danh mục khác Whole Foods cùng các nhà bán lẻ lớn hiện chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử thông qua ứng dụng Spedn