Home Danh mục khác Vị Tham mưu trưởng mới tại Mỹ cho biết: Bitcoin là điều tốt, “không thể bị thao túng bởi bất kỳ chính phủ nào”