Tỷ lệ băm Bitcoin Cash giảm sau khi giảm một nửa phần thưởng khối

Dữ liệu mới chỉ ra rằng hashrate của Bitcoin Cash đã giảm kể từ khi … Continue reading Tỷ lệ băm Bitcoin Cash giảm sau khi giảm một nửa phần thưởng khối