Trang chủ » Trung tâm Blockchain NEM Việt Nam chính thức ra mắt

Trung tâm Blockchain NEM Việt Nam chính thức ra mắt

bởi Tun Tun
Trung tâm Blockchain NEM Việt Nam chính thức ra mắt

Tại Việt Nam hiện nay xuất hiện một trung tâm blockchain mới, nơi đại diện của NEM sẽ hỗ trợ cho các thành viên về công nghệ blockchain.
Trung tâm Blockchain NEM Việt Nam chính thức ra mắt vào thứ Sáu ngày 16 tháng 11 năm 2018 với lễ khai trương do Kimble Ngô – Đại diện NEM Việt Nam chủ trì.
#nem #nemvietnam #nember #blockchainhub #itechblack #amblockchain #jeffmcdonald #kimble

Co-organizer:
AM Blockchain
iTechBlack – Coworking Incubator

Details below:
Date & Time: Nov 16, 6-9pm
😀Location:https://goo.gl/maps/UpWYCveQhQF2
😀Tracy : Mobile (+84) 911070011 or Telegram: @tracytr
😀Register: https://bit.ly/2CyILRq
😀Youtube: https://bit.ly/2PqOPTF
😀Medium: https://bit.ly/2D07wab

0 Bình luận

Related Posts

Để lại bình luận