Background VIC News

Token XPRT : cách thức hoạt động và lợi ích

Đăng bởi Duc Anh vào 26 tháng 03 2021

Với thông tin chi tiết về việc bán mã token của chúng tôi diễn ra vào ngày 25 tháng 3, chúng tôi muốn chia sẻ thêm thông tin về vai trò của mã XPRT trong hệ sinh thái Persistence và đi sâu vào quá trình nghiên cứu cách thức hoạt động của XPRT.

Vai trò của XPRT

XPRT sẽ được sử dụng  trong nhiều trường hợp khác nhau trong hệ sinh thái Persistence, bao gồm quản trị chuỗi chính Persistence, tham gia staking để đóng góp vào an ninh mạng và còn có vai trò như một work token.

Quản trị

Những người nắm giữ XPRT sẽ có thể tham gia vào quản trị giao thức bằng cách đưa ra các đề xuất và bỏ phiếu về các vấn đề sẽ tác động đến hệ sinh thái Persistence.

Staking

Khi chuỗi Persistence chạy bằng thuật toán Proof-of-Stake dựa trên cơ chế đồng thuận Tendermint PBFT, việc staking là không thể thiếu để đảm bảo một mạng an toàn và mạnh mẽ.

Persistence đã đưa vào một số trình xác thực hàng đầu thế giới, được phân phối trên toàn cầu. Chủ sở hữu mã XPRT sẽ có thể ủy quyền mã token của họ cho các trình xác thực mạng của chúng tôi để staking. Những người stakingsẽ nhận được phần thưởng dưới dạng XPRT để đổi lại việc đóng góp vào sự bảo mật của mạng.

Work token

Là một mã token "công việc", XPRT cũng sẽ tích lũy giá trị trong mối tương quan trực tiếp với hoạt động tài chính trong hệ sinh thái dApps của Persistence. Về cơ bản, dApps trên Persistence tiến hành kinh doanh và phí nhỏ giọt xuống sẽ mang lại giá trị bổ sung cho chủ sở hữu mã token XPRT -  trong mối tương quan trực tiếp với giá trị đang được xử lý và trao đổi.

Các sản phẩm và dịch vụ trong hệ sinh thái của Persistence bao gồm:

Comdex - Comdex là một giải pháp giao dịch hàng hóa phi tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho chu kỳ thương mại đầu cuối bao gồm tìm kiếm giao dịch, thanh toán và tài chính. Ứng dụng đã xử lý khối lượng giao dịch hơn $ 55,000,000 và mang lại nhiều tài sản on-chain hơn tất cả các đối thủ cạnh tranh cộng lại.

pStake - Ứng dụng Liquid staking để mở khóa thanh khoản cho các tài sản được đặt cọc trên chuỗi PoS, cho phép các nhà đầu tư tăng lợi nhuận từ các tài sản được đặt cọc của họ. Tổng thanh khoản trên thị trường từ tài sản đặt cọc là hơn 450 tỷ đô la.

AUDIT.one - Giải pháp Staking-as-a-Service cho mạng POS. Đối với các nhà quản lý tài sản tổ chức đang tìm cách tạo ra lợi nhuận từ thu nhập cố định từ loại tài sản staking, AUDIT.one cung cấp các giải pháp lập danh sách trắng cho phần cứng và phần mềm. Hiện đang hỗ trợ hơn 10 mạng (và sắp tới) với tổng tài sản được ủy quyền là 250 triệu đô la trở lên.

Asset Mantle - (Sắp có) Khuôn khổ cho thị trường NFT cung cấp tất cả các yếu tố cần thiết để tạo thị trường riêng lẻ. Cho phép khả năng tương tác NFT giữa các blockchain khác nhau với khả năng hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng NFT khác nhau, từ nghệ thuật kỹ thuật số, chứng thực bất động sản, vé mã hóa, âm nhạc, v.v.

pLend - (Sắp có) pLend là một nền tảng cho vay stablecoin được hỗ trợ bởi các tài sản trong thế giới thực (chẳng hạn như hóa đơn). Nó sẽ cho phép người nắm giữ stablecoin cung cấp thanh khoản cho các pool để hỗ trợ hoạt động trên Comdex, do đó tạo ra lợi nhuận cho người nắm giữ stablecoin . pLend sẽ cho phép chủ sở hữu stablecoin tham gia liền mạch vào ngành tài trợ thương mại toàn cầu trị giá 65 tỷ đô la.

Phân phối mã thông báo XRPT

Mô hình phân phối XPRT và lịch trình phát hành đã được lên ý tưởng cẩn thận tạo điều kiện thúc đẩy một hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ và sôi động.

100 triệu XPRT sẽ được đúc và sẽ được phát hành dần dần trong vòng 42 tháng. Lịch trình phân phối như sau:

Marketing & Growth: 25,6% (25.600.000 XPRT)

Được sử dụng từ từ và có chiến thuật để nâng cao hiểu biết về Persistence thông qua các hoạt động tiếp thị khác nhau như các quý nhà đầu tư, thông qua các tổ chức, listing trên các sàn, v.v.

Ecosystem Development & Growth: 19,4% (19.400.000 XPRT)

Để tài trợ cho sự phát triển và tăng tốc độ tiếp nhận của người dùng đối với các dApp trong hệ sinh thái Persistence. Điều này sẽ bao gồm các khoản tài trợ của cộng đồng để khuyến khích các nhà phát triển khác xây dựng DApps mới trên Persistence.

Team: 16% (16.000.000 XPRT)

Mã token của team sẽ bị khóa trong một năm kể từ thời TGE và dần dần được mở khóa như một động lực để duy trì cam kết cho sự thành công lâu dài của dự án và tạo điều kiện cho việc mở rộng liên tục của nhóm Persistence.

Seed và Private Sale: 14% (14.000.000 XPRT)

Phân bổ token cho các nhà đầu tư lớn, những người sẽ đóng góp nhiều vào sự thành công của Persistence theo nhiều cách khác nhau trong thời gian dài hạn.

Khuyến khích Xác thực: 10% (10.000.000 XPRT)

Khuyến khích trình xác thực cấp cao nhất để tiếp tục bảo vệ mạng Persistence về lâu dài.

Trình xác thực & Strategic Sale: 10% (10.000.000 XPRT)

Phân bổ token cho các nhà đầu tư sớm nhất của chúng tôi, những người đã giúp khởi động dự án về mặt tài chính và sẽ thể hiện sự hỗ trợ và cam kết lâu dài đối với sự thành công của dự án.

Cố vấn: 4% (4.000.000 XPRT)

Khuyến khích mạng lưới cố vấn ngày càng phát triển trong các lĩnh vực khác nhau, giúp liên tục đẩy mạnh Persistence lên tầm cao mới bằng các lĩnh vực chuyên môn và kinh nghiệm tương ứng của họ.

Public Sale: 1% (1.000.000 XPRT)

Được thiết kế để phân phối XPRT nhằm tạo điều kiện phân cấp rộng rãi quyền quản trị và staking của Persistence, đồng thời bắt đầu phát triển cơ sở người dùng lớn.

Nguồn cung lưu hành ban đầu của XPRT sẽ là 9.100.000 (9,1% tổng nguồn cung). Nguồn cung luân chuyển sẽ tăng dần theo lịch trình phát hành chi tiết dưới đây.

Việc bán công khai sẽ diễn ra với mức giá gần với giá bán riêng để những người không có cơ hội tham gia vào đợt bán riêng có thể nhận được mã XPRT với mức giá rất gần với giá của đợt bán riêng. 

Lịch trình phát hành token XPRT

Không giống như các mã token được phân bổ trong các vòng gọi vốn trước, sẽ không có thời gian khóa đối với XPRT được mua trong đợt bán công khai. Tất cả các mã thông báo XPRT được bán trong đợt bán công khai sẽ được mở khóa khi phân phối.

Marketing & Growth (25.600.000 XPRT)

4.000.000 XPRT sẽ được mở khóa khi niêm yết, tiếp theo là 4.000.000 XPRT sẽ được mở khóa 3 tháng một lần trong năm đầu tiên sau khi niêm yết. 3.600.000 XPRT sẽ được mở khóa trong năm thứ hai, tiếp theo là 1.500.000 XPRT được mở khóa 6 tháng một lần sau khi niêm yết. 1.500.000 XPRT sẽ được mở khóa trong năm thứ ba, tiếp theo là 1.500.000 XPRT được mở khóa 6 tháng một lần sau khi niêm yết.

Ecosystem Development & Growth: (19.400.000 XPRT)

4.000.000 XPRT sẽ được mở khóa 1 tháng sau khi niêm yết, tiếp theo là 3.000.000 XPRT sẽ được mở khóa 3 tháng một lần sau khi niêm yết. Một năm và 4 tháng sau khi niêm yết, 1.600.000 XPRT sẽ được mở khóa, tiếp theo là 1.600.000 XPRT sẽ được mở khóa 6 tháng một lần cho đến tháng thứ 34 sau khi niêm yết.

Team Members (16.000.000 XPRT)

3.200.000 XPRT sẽ được mở khóa 1 năm sau khi niêm yết, tiếp theo là 3.200.000 XPRT mở khóa 3 tháng một lần cho đến năm thứ hai sau khi niêm yết.

Early Supporters / Investors (25.000.000 XPRT)

Seed Sale: 1.600.000 XPRT sẽ được mở khóa khi niêm yết, tiếp theo là 1.600.000 XPRT mở khóa 3 tháng một lần trong năm đầu tiên sau khi niêm yết.

 Private Sale: 1.500.000 XPRT sẽ được mở khóa khi niêm yết, tiếp theo là 1.500.000 XPRT mở khóa 3 tháng một lần cho đến 9 tháng sau khi niêm yết.

 Public Sale: 1.000.000 XPRT sẽ được mở khóa khi niêm yết.

Validators & Strategic Sale: 1.000.000 XPRT sẽ được mở khóa khi niêm yết, tiếp theo là 1.800.000 XPRT mở khóa 3 tháng một lần trong 15 tháng sau khi niêm yết.

Validator Incentivization (10,000,000 XPRT)

200.000 XPRT sẽ được mở khóa 3 tháng sau khi niêm yết, tiếp theo là 200.000 XPRT sẽ được mở khóa mỗi tháng. Mỗi 6 tháng sau khi niêm yết, 400.000 XPRT sẽ được mở khóa cùng với 200.000 XPRT mở khóa trong 30 tháng sau khi niêm yết (600.000 XPRT).

Advisors (4.000.000 XPRT)

800.000 XPRT sẽ được mở khóa 1 năm sau khi niêm yết, tiếp theo là 800.000 XPRT sẽ được mở khóa 3 tháng một lần cho đến năm thứ hai sau khi niêm yết.

Staking và cung cấp XPRT

Giống như các chuỗi dựa trên Tendermint khác, nguồn cung cấp mã token sẽ có tính lạm phát cho đến một thời điểm nhất định trong tương lai, để tạo điều kiện cho phần thưởng staking. Lạm phát sẽ xảy ra ở mức 35% trong năm đầu tiên, tiếp theo là lạm phát giảm một nửa sau mỗi 2 năm với tỷ lệ liên kết là 67% XPRT để bảo mật mạng. Giả sử tỷ lệ liên kết 67%, vào năm 2035 XPRT sẽ đạt mức cung cấp tối đa ~ 403.000.000 XPRT.

Những phần thưởng staking sinh lợi này khuyến khích người nắm giữ XPRT staking token của họ, do đó tăng cường bảo mật mạng. Do lạm phát giảm một nửa sau mỗi hai năm, những người đầu tư sớm sẽ được thưởng với lợi suất stakingtốt nhất.

XPRT là token mà hệ sinh thái xây dựng, do đó việc staking XPRT để bảo mật chuỗi làm tăng khả năng tiếp xúc với nhiều dApp trong hệ sinh thái cho các nhà staking.

Thông tin chi tiết về việc staking và những lợi ích dành cho người staking sẽ được trình bày trong một bài viết sắp tới.

Về Persistence

Persistence là một giao thức có thể tương tác được xây dựng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra các sản phẩm tài chính thế hệ tiếp theo. Persistence cung cấp cơ sở hạ tầng để kết nối hiệu quả các lĩnh vực của DeFi và tài chính truyền thống trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng thời tạo ra các giải pháp để mở rộng lĩnh vực DeFi và NFT.

Nhóm Persistence muốn cảm ơn cộng đồng của mình vì sự hỗ trợ của họ cho đến nay, và chúng tôi luôn sẵn sàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!

Duc Anh

Blockchain is my favious ring. Iam Little Boys in NFT world