Tình hình BCH hậu halving: thời gian tạo khối trễ mất 2 giờ đồng hồ, tỷ lệ băm rớt thậm tệ

Thậm chí chưa dược một ngày trôi qua kể từ khi Bitcoin Cash giảm một … Continue reading Tình hình BCH hậu halving: thời gian tạo khối trễ mất 2 giờ đồng hồ, tỷ lệ băm rớt thậm tệ