Home Danh mục khác Thuế quan của Hoa Kỳ là nguyên nhân thúc đẩy tăng giá Bitcoin lên mức $11.000?