Trang chủ » Thông tin về chia nửa phần thưởng khối Bitcoin

Thông tin về chia nửa phần thưởng khối Bitcoin

bởi Satoshi
CHIA-PHAN-THUONG-KHOI-2

Theo White Paper của Bitcoin thì sau một thời gian nhất định, phần thưởng khối – một phần thưởng dành cho các thợ đạo trên mạng lưới Bitcoin sẽ bị giảm 1/2 cho tới khi đạt mức BTC tối đa thì phần thưởng sẽ về ), từ đây lượng BTC tồn tại sẽ đạt tối đa và không được tạo ra nữa.

LỊCH CHIA NỬA PHẦN THƯỞNG KHỐI BITCOIN

 Cập nhật ngày 31.7.2019
Thời gian tiếp theo chia đôi phần thưởng khối292 ngày (18/5/2020)
Tổng số Bitcoin đang lưu hành:17,848,125
Tổng số Bitcoin từng được sản xuất:21,000,000
Tỷ lệ phần trăm của tổng số Bitcoin được khai thác:84.99%
Tổng số Bitcoin còn lại để khai thác:3,151,875
Tổng số Bitcoin còn lại để khai thác cho đến khi blockhalf tiếp theo:526,875
Giá bitcoin (USD):$9,700.00
Vốn hóa thị trường (USD):$173,126,812,500.00
Bitcoin được tạo ra mỗi ngày:1,800
Tỷ lệ lạm phát bitcoin mỗi năm:3.75%
Tỷ lệ lạm phát bitcoin mỗi năm tại sự kiện giảm một nửa khối tiếp theo:1.80%
Lạm phát bitcoin mỗi ngày (USD):$17,460,000
Lạm phát bitcoin cho đến sự kiện blockhalf tiếp theo dựa trên giá hiện tại (USD):$5,110,687,500
Tổng số khối:587,850
Số khối cho đến khi phần thưởng khai thác giảm một nửa: 42,150
Tổng số lần chia phần thưởng khối:2
Thời gian tạo khối gần đúng:10.00 minutes
Các khối gần đúng được tạo ra mỗi ngày:144
Độ khó9,013,786,945,892
Tỷ lệ băm  65.63 Exahashes/s
Thống kê ATL và ATH của 2 lần chia nửa phần thưởng khối

Biên tập bởi VIC News

0 Bình luận

Related Posts

Để lại bình luận