Trang chủ » Thông tin về cấp bậc trên DuckSTARTER

Thông tin về cấp bậc trên DuckSTARTER

bởi Duc Anh
Thông tin về cấp bậc trên DuckSTARTER

Quá trình phát triển DuckStarter đã hoàn tất và nền tảng đã sẵn sàng để ra mắt. Theo đúng phong cách DuckDAO, bảo mật người dùng là ưu tiên chính và giống như tất cả các sản phẩm và nền tảng trước đây họ không muốn ra mắt vội vàng. Họ đã ủy quyền cho Certik với tư cách là một công ty kiểm toán để thực hiện một cuộc kiểm tra bảo mật chuyên sâu có thể tiết lộ bất kỳ điểm yếu nào trong phiên bản hiện tại của nền tảng . Dựa vào kết quả của cuộc kiểm toán, việc phát hành là phù hợp.

Giới thiệu các bậc xếp hạng trên DuckSTARTER

Như team Duck đề cập  từ trước DuckSTARTER sẽ giành cho người dùng hold & stake DUCK tokens.

  • Đồng: 2.000 DUCK Tokens
  • Bạc: 5.000 DUCK Tokens
  • Vàng: 10.000 DUCK Tokens
  • Bạch kim: 20.000 DUCK Token

Để đạt các Tiers, người dùng sẽ được yêu cầu đặt stake token DUCK trên nền tảng DuckSTARTER. Việc unstake sớm sẽ kích hoạt phạt, nhưng số tiền bị đốt phụ thuộc vào số ngày đã trôi qua kể từ lần stake DUCK gần đây nhất của bạn.

  • Staking < 10 ngày — 30% Burn
  • Staking < 20 ngày — 25% Burn
  • Staking < 30 ngày — 20% Burn
  • Staking < 60 ngày — 10% Burn
  • Staking < 90 ngày — 5% Burn
  • Sau 90 ngày — 0% Burn

Số lượng stake sẽ reset mỗi khi bạn stake nhiều hơn. Ví dụ: nếu bạn stake 2.000 DUCK cho Bậc Đồng, nhưng 10 ngày sau bạn quyết định muốn lên Vàng và stake thêm 8.000 DUCK, bộ đếm thời gian sẽ được đặt lại về 0. Bạn sẽ phải giữ DUCK của mình đã stake trong 90 ngày kể từ lần stake gần đây nhất của bạn nếu bạn muốn huỷ stake mà không bị phạt. Mỗi dự án sẽ có cấu trúc khác nhau về lợi ích của từng cấp, tuy nhiên, người dùng sẽ có thể tận dụng tối đa nền tảng với cấp Bạch kim, tiếp theo là cấp Đồng và giảm dần từ đó. Cần ít nhất một bậc Đồng để tham gia vào nền tảng.

0 Bình luận

Related Posts

Để lại bình luận