Trang chủ » Thông tin dự án The Graph

Thông tin dự án The Graph

bởi Duc Anh
Thông tin dự án The Graph

The Graph là gì ?

The Graph Network truy vấn và lớp API của Web3, loại bỏ sự đánh đổi mà các nhà phát triển dApp phải vật lộn với ngày nay: liệu có nên xây dựng một ứng dụng hiệu quả hay xây dựng một ứng dụng thực sự phi tập trung.

 Ngày nay, các nhà phát triển có thể chạy Graph Node trên cơ sở hạ tầng của riêng họ hoặc họ có thể xây dựng trên dịch vụ được lưu trữ của chúng tôi. Các nhà phát triển xây dựng và triển khai các đồ thị con mô tả cách nhập và lập chỉ mục dữ liệu từ các nguồn dữ liệu Web3. Nhiều dự án Ethereum hàng đầu đã xây dựng các đồ thị con bao gồm: Uniswap, ENS, DAOstack, Synthetix, Moloch, v.v. Trong Mạng Đồ thị, bất kỳ Indexer nào cũng có stake GRT để tham gia vào mạng và kiếm được phí cũng như phần thưởng lạm phát để phục vụ các truy vấn. 

Consumer sẽ có thể sử dụng Indexer ngày càng tăng này bằng cách trả tiền cho việc sử dụng được đo lường của họ, chứng minh một mô hình trong đó luật cung và cầu duy trì các dịch vụ do giao thức cung cấp.

Tầm nhìn của The Graph

Nhiệm vụ của The Graph là kích hoạt các ứng dụng internet hoàn toàn được cung cấp bởi cơ sở hạ tầng công cộng.

Phân quyền toàn bộ sẽ cho phép các ứng dụng có khả năng chống lại các thất bại kinh doanh và tìm kiếm tiền thuê và cũng tạo điều kiện cho mức độ tương tác chưa từng có. Người dùng và nhà phát triển sẽ có thể biết rằng phần mềm mà họ đầu tư thời gian và tiền bạc vào không thể đột nhiên biến mất.

Để đạt được tầm nhìn này về các ứng dụng phi tập trung hoàn toàn (dApps), điều quan trọng là chúng tôi phải chuyển từ mô hình doanh nghiệp trả tiền cho việc lưu trữ liên tục, máy tính và các dịch vụ khác cần thiết để duy trì một ứng dụng chạy, sang người dùng trực tiếp trả tiền cho mạng của các nhà cung cấp dịch vụ phi tập trung cho sử dụng chi tiết các tài nguyên này.

Ngày nay, hầu hết các ứng dụng “phi tập trung” chỉ áp dụng mô hình như vậy ở lớp dưới cùng của ngăn xếp – blockchain – nơi người dùng trả tiền cho các giao dịch sửa đổi trạng thái ứng dụng. Phần còn lại của ngăn xếp tiếp tục được vận hành bởi các doanh nghiệp tập trung và có thể tùy ý thất bại và tìm kiếm tiền thuê.

Vai trò của các Protocol

  • Consumer : Consumer trả tiền cho Indexer cho các truy vấn. Đây thường sẽ là người dùng cuối nhưng cũng có thể là dịch vụ web hoặc phần mềm trung gian tích hợp với The Graph.
  • Indexers : Các Indexer là các toán tử nút của The Graph. Họ được thúc đẩy bằng cách kiếm được phần thưởng tài chính.
  • Curator : Curator sử dụng GRT để báo hiệu những đồ thị con nào có giá trị để lập chỉ mục. Đây thường sẽ là các nhà phát triển nhưng họ cũng có thể là người dùng cuối hỗ trợ một dịch vụ mà họ dựa vào hoặc một nhân vật hoàn toàn có động cơ tài chính.
  • Delegators : Người ủy quyền stake GRT thay mặt cho Indexer để kiếm một phần tiền thưởng và phí lạm phát mà không cần phải tự mình chạy một Nút Graph. Họ có động lực về tài chính.
  • Fisherman : Fisherman bảo mật mạng bằng cách kiểm tra xem các câu trả lời truy vấn có chính xác không. Những fisherman có động cơ vị tha và vì lý do đó, The Graph ban đầu sẽ vận hành một dịch vụ fisherman cho mạng lưới.
  • Arbitrators. Các Arbitrators xác định xem các Indexer có nên bị chém hay không trong quá trình giải quyết tranh chấp. Họ có thể có động cơ về tài chính hoặc lòng vị tha.

Kiến trúc

The Graph bao gồm các hợp đồng thông minh chạy trên Ethereum kết hợp với nhiều dịch vụ bổ sung và khách hàng hoạt động ngoài chuỗi.

Token GRT

Để hỗ trợ hoạt động của thị trường truy vấn, giao thức giới thiệu token gốc: Graph Token (GRT). Graph Tokens có hai cách sử dụng chính trong giao thức: 

Indexer Staking : Indexer ký gửi Graph token để có thể phát hiện được trong thị trường truy vấn và để cung cấp an ninh kinh tế cho công việc họ đang thực hiện.

 Báo hiệu Curator . Cuarator ký gửi Graph token trong một thị trường giám tuyển, nơi họ được thưởng vì dự đoán chính xác đồ thị con nào sẽ có giá trị đối với mạng. 

Consumer sẽ có thể thanh toán cho các truy vấn bằng ETH hoặc DAI. Tuy nhiên, các khoản thanh toán sẽ được giải quyết trong GRT để đảm bảo một đơn vị tài khoản chung trên toàn giao thức. 

Ngoài các cách sử dụng được nêu ở trên, việc có token gốc cho phép chúng tôi khuyến khích các hành vi nhất định thông qua lạm phát. Khả năng có một chính sách tiền tệ lạm phát được điều chỉnh linh hoạt là một công cụ mạnh mẽ trong dây chuyền công cụ.

Token Symbol: GRT (ERC20 Token)

Initial Circulating Token Supply: ~1,245,666,867 GRT

Initial Total Token Supply: 10,000,000,000 GRT

Thông tin về dự án

Website : https://thegraph.com/

Telegram https://t.me/GraphProtocol

Twitter : https://twitter.com/graphprotocol

0 Bình luận

Related Posts

Để lại bình luận