Home Tiền mã hóa là gì?Altcoin là gì? Thông báo token Origin sẽ được list lên Binance và sự kiện ra mắt nền tảng 1.0