Trang chủ » Các phiên đấu giá sắp tới trong sự kiện niêm yết sơ cấp độc quyền cho Stafi (FIS)

Các phiên đấu giá sắp tới trong sự kiện niêm yết sơ cấp độc quyền cho Stafi (FIS)

bởi Valley Truong
Các phiên đấu giá sắp tới trong sự kiện niêm yết sơ cấp độc quyền cho Stafi (FIS)

BitMax công bố niêm yết độc quyền sơ cấp cho Stafi (FIS) theo cặp giao dịch FIS / USDT. Chi tiết như sau:

 • Gửi tiền: Lúc 9:00 sáng, ngày 10 tháng 9 (GMT+7).
 • Giao dịch: Lúc 9:00 tối ngày 11 tháng 9 (GMT+7).
 • Rút tiền: Lúc 9:00 tối ngày 11 tháng 9 (GMT+7).

Giới thiệu dự án Stafi (FIS).

Để kỷ niệm việc niêm yết Stafi (FIS), BitMax sẽ tiến hành hai phiên đấu giá riêng biệt vào ngày 10 tháng 9 từ 20:00 – 21:00 (theo giờ VN). Tổng cộng 850.000 FIS sẽ được bán đấu giá giữa phiên đấu giá “Tiêu chuẩn” với 680.000 FIS và phiên đấu giá “Không giới hạn” với 170.000 FIS.

Sẽ có 400 người chiến thắng 1.700 FIS trong phiên đấu giá “Tiêu chuẩn” và 100 người chiến thắng 1.700 FIS trong phiên đấu giá “Không giới hạn”. Mỗi người dùng BitMax chỉ có thể giành được một đợt 1.700 FIS (không khóa) trong mỗi phiên đấu giá. Cả hai phiên đấu giá sẽ được tiến hành đồng thời và người dùng BitMax có thể đặt giá thầu trong cả hai phiên đấu giá bằng USDT + BTMX (hoặc BTMXP) để tăng khả năng thắng cuộc đấu giá; Do đó, người dùng có khả năng giành được tới 3.400 FIS giữa hai phiên đấu giá đó. Vui lòng xem bên dưới để biết thêm chi tiết về mỗi cuộc đấu giá.

Nhấp vào đây để tham gia Đấu giá Stafi (Chỉ dành cho PC).

Tổng quan về phiên đấu giá tiêu chuẩn Stafi:

Điều khoản và điều kiện

 1. Phiên đấu giá tiêu chuẩn cho phép người tham gia đấu giá để có cơ hội giành được một đợt 1.700 FIS. 400 người tham gia sẽ thắng cuộc đấu giá với tổng số tiền phân bổ là 680,000 FIS.
 2. Ưu tiên giá thầu trong phiên đấu giá là (1) USDT, (2) BTMX / BTMXP.
 3. Mỗi người dùng BitMax có thể đặt nhiều giá thầu nhưng chỉ có thể giành được một đợt duy nhất là 1.700 FIS trong Phiên đấu giá tiêu chuẩn.
 4. Giá đấu thầu bắt đầu từ Giá sàn phiên đấu giá USDT là 225 USDT, cho biết mức giá 0,13 đô la cho mỗi FIS và được giới hạn ở Giá trần phiên đấu giá USDT là 250 USDT, cho biết mức giá 0,15 đô la cho mỗi FIS.
 5. Người dùng cũng có thể đặt giá thầu lên đến 1.750 BTMX hoặc 17.500 BTMXP để tăng khả năng thắng cuộc đấu giá. Thành phần giá thầu BTMX / BTMXP của phiên đấu giá đóng vai trò là yếu tố quyết định. Ví dụ: nếu có> 400 người tham gia đặt giá thầu tại Giá trần của phiên đấu giá USDT, thì những người chiến thắng trong cuộc đấu giá sẽ là những người đặt giá thầu số lượng BTMX hoặc BTMXP lớn hơn, giới hạn ở 1.750 BTMX hoặc 17.500 BTMXP. Tỷ lệ chuyển đổi giữa BTMX và BTMXP là 1 BTMX = 10 BTMXP.
 6. Phiên đấu giá tiêu chuẩn sẽ kết thúc ở mức giá USDT + BTMX hoặc BTMXP được gửi bởi giá thầu tốt nhất thứ 400. Nếu> 400 người tham gia đều đặt giá 250 USDT + 1.750 BTMX hoặc 17.500 BTMXP, một cuộc rút thăm ngẫu nhiên sẽ được tiến hành để xác định người chiến thắng trong cuộc đấu giá. Mọi BTMX hoặc BTMXP thu được từ phiên đấu giá này sẽ được tiêu thụ.
 7. Để hỗ trợ cuộc đấu giá với thành phần giá thầu BTMXP, Phí chuyển nhượng riêng cho BTMXP sẽ tạm thời được miễn giảm bắt đầu từ một tuần trước khi cuộc đấu giá diễn ra.

Tổng quan về phiên đấu giá không giới hạn của Stafi:

Điều khoản và điều kiện

 1. Đấu giá không giới hạn cho phép người tham gia đấu giá để có cơ hội giành được một đợt 1.700 FIS. 100 người tham gia sẽ giành chiến thắng trong cuộc đấu giá không giới hạn với tổng phân bổ đấu giá là 170.000 FIS.
 2. Ưu tiên giá thầu trong phiên đấu giá là (1) USDT, (2) BTMX / BTMXP, (3) Thời gian đấu thầu.
 3. Giá đấu thầu bắt đầu từ Giá sàn phiên đấu giá USDT là 225 USDT, cho biết mức giá 0,13 đô la / FIS và được giới hạn ở Giá trần phiên đấu giá USDT là 250 USDT, cho biết mức giá 0,15 đô la / FIS.
 4. Mỗi người dùng BitMax chỉ có thể giành được một đợt 1.700 FIS duy nhất trong phiên đấu giá không giới hạn; tuy nhiên, mỗi người dùng có thể đặt nhiều giá thầu.
 5. Người dùng cũng có thể đặt nhiều giá thầu BTMX hoặc BTMXP để tăng khả năng thắng cuộc đấu giá. Thành phần giá thầu BTMX / BTMXP của phiên đấu giá đóng vai trò là yếu tố quyết định. Ví dụ: nếu có> 100 người tham gia đặt giá thầu tại Giá trần của phiên đấu giá USDT, thì những người chiến thắng trong cuộc đấu giá sẽ là những người đặt giá thầu BTMX hoặc BTMXP có giá trị lớn hơn. Tỷ lệ chuyển đổi giữa BTMX và BTMXP là 1 BTMX = 10 BTMXP.
 6. Phiên đấu giá không giới hạn sẽ kết thúc ở mức giá USDT + BTMX hoặc BTMXP được gửi bởi giá thầu tốt nhất thứ 100. Điều này có nghĩa là giá thầu do người tham gia gửi từ 1 – 99 (tức là người tham gia sẵn sàng trả giá trị lớn nhất của USDT & BTMX hoặc BTMXP) có thể được hoàn lại một phần trong vòng 2 giờ sau cuộc đấu giá. Mọi BTMX hoặc BTMXP thu được từ phiên đấu giá này sẽ được tiêu thụ.
  Trong trường hợp> 100 người tham gia Phiên đấu giá không giới hạn tích cực nhất đều đặt giá thầu 250 USDT + cùng giá trị BTMX hoặc BTMXP, thì những người chiến thắng trong Phiên đấu giá không giới hạn sẽ là những người đặt giá thầu trước.
 7. Để hỗ trợ cuộc đấu giá với thành phần giá thầu BTMXP, Phí chuyển nhượng riêng cho BTMXP sẽ tạm thời được miễn giảm bắt đầu từ một tuần trước khi cuộc đấu giá diễn ra.

Chú ý:

 1. Chỉ USDT và BTMX (hoặc BTMXP) trong Tài khoản tiền mặt mới có thể được sử dụng để thanh toán trong các cuộc đấu giá. Đối với giá thầu đầu tiên, số lượng giá thầu không được thấp hơn Số lượng giá thầu ban đầu. Khi giá thầu được gửi thành công, số tiền tương ứng của USDT và BTMX (hoặc BTMXP) sẽ được khấu trừ từ Tài khoản tiền mặt.
 2. Người dùng có thể gửi hồ sơ dự thầu nhiều lần. Số lượng giá thầu ban đầu và số lượng giá thầu mới phải là bội số nguyên. Số lượng USDT / BTMX (hoặc BTMXP) trong giá thầu mới không được thấp hơn giá thầu cuối cùng. Khi giá thầu mới được gửi thành công, số tiền tương ứng của USDT / BTMX (hoặc BTMXP) gia tăng sẽ được khấu trừ từ Tài khoản tiền mặt. Người cuối cùng sẽ được coi là giá thầu cuối cùng.
 3. Người dùng có thể sử dụng BTMX hoặc BTMXP (nhưng KHÔNG ĐƯỢC cả hai) để tăng khả năng chiến thắng trong mỗi cuộc đấu giá.
 4. Khi kết thúc đấu giá, người thắng cuộc cần gửi tài khoản BitMax.io và mã xác nhận đấu giá trên trang web chính thức của Stafi trước 19:00 (giờ VN) ngày 11 tháng 9. Việc không gửi thông tin kịp thời sẽ được coi là người dùng tự nguyện từ bỏ mục giá thầu 1.700 FIS (hoặc 3.400 FIS). Trong trường hợp thu hồi, giá thầu USDT và BTMX (hoặc BTMXP) sẽ được hoàn trả trước 11 giờ sáng ngày 12 tháng 9 (GMT+7).
 5. Đối với những người dùng không thắng thầu, số tiền đấu thầu USDT và BTMX (hoặc BTMXP) của họ sẽ được hoàn trả đầy đủ trong vòng 2 giờ sau khi đấu giá.
 6. Đối với những người thắng cuộc gửi mã xác nhận đấu giá thành công, giá thầu BTMX của họ sẽ được chuyển đổi hoàn toàn thành BTMXS và bị khóa vĩnh viễn. Xin lưu ý rằng việc tiêu thụ BTMX trong các phiên đấu giá Stafi (FIS) sẽ KHÔNG dẫn đến việc giải phóng BTMX khỏi phần bán riêng.
 7. Thời hạn phân phối mục giá thầu: Lúc 19:00 – 21:00 ngày 11 tháng 9.

Quy tắc đủ điều kiện:

 1. Người dùng được yêu cầu hoàn thành xác minh KYC 2 để đủ điều kiện tham gia.
 2. Người dùng phải đồng ý và ký vào Thỏa thuận đấu giá Stafi (FIS).
 3. Chỉ những người dùng từ các khu vực pháp lý nơi luật pháp và quy định địa phương cho phép mới đủ điều kiện tham gia.

Các quốc gia / khu vực bị hạn chế

Người dùng từ các khu vực sau không đủ điều kiện tham gia:

Mainland China, United States, Balkans region, Belarus, Myanmar, Côte d’Ivoire, Cuba, Democratic Republic of the Congo, Iran, Iraq, Liberia, North Korea, Sudan, Syrian Arab Republic, Zimbabwe, Algeria, Bangladesh, Bolivia, Cambodia, Ecuador, Nepal, Afghanistan, Burundi, Central African Republic, Singapore, Malaysia, Ethiopia, Guinea, Guinea-Bissau, Lebanon, Sri Lanka, Libya, Serbia, Somalia, South Sudan, Thailand, Tunisia, Trinidad and Tobago, Ukraine, Uganda, Venezuela, Yemen.

Liên hệ kênh Telegram chính thức của Bitmax để giải đáp thắc mắc:

https://t.me/BitMaxioEnglishOfficial


Nguồn: Bitmax

Biên dịch bởi VIC News
0 Bình luận

Related Posts

Để lại bình luận