Trang chủ Telegram sẽ chính thức ra mắt mạng TON vào cuối tháng 10