Trang chủ » Synthetix (SNX) là gì?

Synthetix (SNX) là gì?

bởi Tun Tun
synthetix

Synthetix là một giao thức phát hành tài sản tổng hợp phi tập trung được xây dựng trên Ethereum. Các tài sản tổng hợp này được thế chấp bằng Mã thông báo mạng Synthetix (SNX) khi được khóa trong hợp đồng cho phép phát hành tài sản tổng hợp (Synths). Mô hình tài sản thế chấp gộp này cho phép người dùng thực hiện chuyển đổi giữa các Synth trực tiếp với hợp đồng thông minh.

Synthetix hiện hỗ trợ các loại tiền tệ tổng hợp, tiền điện tử (vị thế LongShort) và hàng hóa. Chủ sở hữu SNX được khuyến khích đóng góp mã thông báo để nhận một phần tiền phí được tạo thông qua hoạt động trên Synthetix.Exchange, dựa trên đóng góp của họ cho mạng. Đó là quyền tham gia vào mạng và thu phí được tạo từ các trao đổi Synth, từ đó tạo ra giá trị của mã thông báo SNX. Giao dịch trên Synthetix.Exchange không yêu cầu nhà giao dịch nắm giữ SNX.

Synthetix được xây dựng trên blockchain Ethereum, lây ETH làm phí gas.

Các sản phẩm của Synthetix

Synthetix có 3 sản phẩm chính bao gồm:

  • Sàn giao dịch Synthetix.exchange: Nơi giao dịch các cặp tiền điện tử, tiền tệ fiat và hàng hoá.
  • Mintr: Là nơi bạn có thể staking SNX để được nhận lãi
  • Công cụ phân tích Synthetix Dashboard

SNX là gì?

SNX là token của dự án Synthetix, hiện đang được niêm yết trên một số sàn giao dịch

Biên tập: VIC News

0 Bình luận

Related Posts

Để lại bình luận