Home Sàn giao dịchSàn giao dịch Gate.io Sự kiện bỏ phiếu niêm yết coin của Gate.io kỳ thứ 1: OKB vs Hedera Hashgraph