Background VIC News

SEC yêu cầu đóng băng tài sản khẩn cấp chống lại quỹ đầu cơ tiền điện tử trong bối cảnh cáo buộc gian lận

Đăng bởi Duc Anh vào 29 tháng 12 2020

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã có được lệnh đóng băng tài sản đối với công ty giao dịch định lượng Virgil Capital, theo một tuyên bố từ cơ quan quản lý.

Việc đóng băng tài sản liên quan đến các cáo buộc gian lận chứng khoán được nộp vào ngày 22 tháng 12 chống lại quỹ giao dịch tiền điện tử của Virgil Capital, Quỹ Virgil Sigma. SEC tuyên bố chủ sở hữu của quỹ, Stefan Qin, đã cố tình lừa đảo các nhà đầu tư của Quỹ Sigma, sử dụng số tiền thu được đầu tư cho "mục đích cá nhân hoặc cho các khoản đầu tư rủi ro cao không được tiết lộ khác."

Theo Giám đốc Đơn vị Không gian mạng của Bộ phận Thực thi, Kristina Littman, mệnh lệnh mới là "ngăn ngừa tổn hại thêm".

Virgil Capital được báo cáo quản lý 100 triệu đô la tài sản và đã chấp nhận các nhà đầu tư mới cho danh sách chờ đợi của mình kể từ tháng 4 năm nay. Qin thành lập công ty vào năm 2016, khi anh 19 tuổi.

Duc Anh

Blockchain is my favious ring. Iam Little Boys in NFT world