Home Coin & TokenAltcoin SBI Nhật Bản delist BCH và giữ lại BSV trong bối cảnh tẩy chay BSV hội đồng