Sau sự kiện halving, giá BCH tăng vỏn vẹn 11%, BSV tăng 19%

Bitcoin Cash (BCH) đã trải qua với sự kiện halving – giảm một nửa phần … Continue reading Sau sự kiện halving, giá BCH tăng vỏn vẹn 11%, BSV tăng 19%