Home Sàn giao dịch Sàn giao dịch Cryptopia chỉ định các thanh lý viên, tất cả giao dịch đều bị đình chỉ