Home Danh mục khác Ripple bị khiếu nại lên SEC vì nhà đầu tư tố cáo XRP là token chứng khoán chưa đăng ký