Trang chủ » Quỹ Cơ hội Gemini ra mắt để hỗ trợ các nhà phát triển Bitcoin Core

Quỹ Cơ hội Gemini ra mắt để hỗ trợ các nhà phát triển Bitcoin Core

bởi Duc Anh
Quỹ Cơ hội Gemini ra mắt để hỗ trợ các nhà phát triển Bitcoin Core

Gemini rất vui mừng thông báo về việc thành lập Quỹ Cơ hội Gemini, một quỹ do các nhà tài trợ tư vấn sẽ hỗ trợ sự phát triển của Bitcoin Core thông qua các khoản tài trợ, học bổng và quyên góp. Quỹ Cơ hội Gemini sẽ ủng hộ các nhà phát triển Bitcoin Core, những người đang làm việc để cải thiện khả năng sử dụng, bảo mật và khả năng phục hồi của Mạng Bitcoin.

Ban đầu, Quỹ Cơ hội Gemini sẽ cung cấp 50.000 đô la BTC cho Quỹ Phát triển Bitcoin của Tổ chức Nhân quyền nhằm hỗ trợ các nhà phát triển Bitcoin làm việc để tăng cường quyền riêng tư trên Mạng Bitcoin và đảm bảo rằng bitcoin là một công cụ để tự do tài chính.

Quỹ Cơ hội Gemini cũng sẽ cung cấp 150.000 đô la BTC cho Brink của John Newbery, một chương trình nghiên cứu phi lợi nhuận, có trụ sở tại London, sẽ tài trợ và cố vấn cho các nhà phát triển Bitcoin mẫu mực. Các nghiên cứu sinh sẽ làm việc chặt chẽ với nhau và được cố vấn bởi John, trước đây là nhà phát triển của Chaincode Labs và Mike Schmidt, một cựu sinh viên Blockstream.

Đây chỉ là những bước đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi cam kết hỗ trợ sâu sắc Mạng lưới Bitcoin và cộng đồng nhà phát triển của nó và mong muốn mở rộng hỗ trợ ban đầu của chúng tôi trong tương lai. Vì vậy, hãy theo dõi để biết thêm chi tiết!

Nếu bạn cho rằng mình là một ứng cử viên sáng giá cho Quỹ Cơ hội Gemini hoặc biết ai đó là ai, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ opportunityfund@gemini.com.

0 Bình luận

Related Posts

Để lại bình luận