Home Coin & TokenBitcoin Phân tích kỹ thuật 12/7: Biểu đồ giá 3 ngày cho thấy Bitcoin sắp hình thành một “Golden Cross”