Home Danh mục khác Phân tích giá XRP 10/7: Vẫn còn dễ bị tổn thương