Home Danh mục khác Nỗi lo cho tương lai của Fintech, các chủ ngân hàng tại Anh quan ngại sự sụp đổ