Home Coin & TokenBitcoin Nhà đầu tư: Nếu Bitcoin phá vỡ mức 6.200 đô la, nó có thể đánh dấu sự khởi đầu của một đợt tăng giá lớn